Rolstoelvoorziening

HOME  |  Rolstoelvoorziening

Rolstoelvoorziening

In uw woning kunt u zich op verschillende manieren verplaatsen. Dit kan met een rollator, lopend met krukken, met een trippelstoel of met een rolstoel. Van deze voorzieningen valt de rolstoel onder de Wmo. Iedereen die zich alleen zittend kan verplaatsen als gevolg van een beperking, kan een aanvraag indienen voor een rolstoel in het kader van de Wmo.

Welke rolstoelen zijn er?

rolstoel wmoHandbewogen rolstoelen

Handbewogen rolstoelen bewegen voort door uw eigen lichaamskracht, bijvoorbeeld met behulp van een hoepel of een hefboom.

Duwrolstoelen

Deze rolstoelen zijn geschikt, als u zich niet zelfstandig kunt voortbewegen.

Elektrische rolstoelen

Kunt u zich wel zelfstandig voortbewegen, maar is een handbewogen rolstoel niet geschikt, dan wordt een elektrische rolstoel verstrekt. Door het bewegen van een stuurpookje of gashendel beweegt u de rolstoel voort.

Sportrolstoelen

Wanneer u niet zonder sportrolstoel kan sporten, komt u in aanmerking voor een vergoeding voor een sportrolstoel. Deze zijn over het algemeen niet bruikbaar in de gewone leefsituatie. U krijgt een tegemoetkoming in de kosten en mag zelf een sportrolstoel aanschaffen. Lid zijn van een sportvereniging of regelmatig individueel sporten is een voorwaarde.

Accessoires

Accessoires zijn extra’s die niet noodzakelijk zijn om de rolstoel goed te kunnen gebruiken. In het algemeen is er geen reden om accessoires te vergoeden. Om wel voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een medische indicatie noodzakelijk.

Eigen bijdrage

Voor deze voorziening wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Denkt u in aanmerking te komen voor een rolstoel?

Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of participatie in de samenleving waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u een melding doen voor de Wmo. Iemand anders kan de melding ook voor u doen. U kunt uw melding telefonisch of per e-mail doen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Bent u nog niet bij ons bekend, dan plannen we graag een afspraak met u voor een bezoek bij u thuis.

Een klantmanager zorg van de afdeling WIZ maakt met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Bij dat gesprek kan ook een mantelzorger of iemand die u kent aanwezig zijn. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn van bijvoorbeeld SMWO. Wij vinden het belangrijk bij u op huisbezoek te komen, zodat we een goed beeld krijgen van uw persoonlijke omstandigheden. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar de problemen die u ervaart en waarvoor u de melding heeft gedaan. Als alles is besproken, kijken we samen naar hoe we uw situatie kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is.

Hoe regel ik in een rolstoel?

Aanmelden

Telefonisch

U kunt contact opnemen met het klantcontactcentrum via 0113-239100.

Per e-mail

U stuurt een e-mail naar info@grdebevelanden.nl

Onder contact vindt u de openingstijden en andere gegevens.

Top