PGB

HOME  |  PGB

PGB

Een maatwerkvoorziening: natura of pgb?

Als een inwoner, na het doorlopen van de aanvraagprocedure, in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wordt die in natura verstrekt via een gecontracteerde zorgaanbieder. Deze naturavoorzieningen zijn in de meeste gevallen passend, maar niet altijd. Het is daarom in sommige situaties ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget.

Net als bij een naturavoorziening wordt ook bij een pgb een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Wat is een pgb?

Een pgb is een geldbedrag dat aan u wordt verstrekt waarmee u zelf een voorziening kunt aanschaffen (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of dienstverlening kunt inkopen (voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding). Bij een pgb voor dienstverlening zal het budgetbeheer verlopen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een pgb wordt niet verstrekt voor algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen, zoals de Regiotaxi.

Wat komt er bij een pgb kijken?

Voordat u de keuze voor een pgb kunt maken, moet u eerst weten wat deze keuze betekent.

Naast keuzevrijheid en flexibiliteit, brengt het pgb ook verantwoordelijkheden, verplichtingen, vaardigheden en taken met zich mee. Om u te helpen bij het maken van een goed gemotiveerde keuze tussen een pgb en een naturavoorziening, heeft het ministerie van VWS het volgende 10-puntenkader ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt wat er allemaal bij een pgb komt kijken.

Pgb-vaardigheid in 10 punten

  • U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
  • U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of u weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
  • U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heeft in de bestedingen van het pgb.
  • U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  • U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
  • U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
  • U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
  • U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
  • U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
  • U heeft voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

checklist 10 punten pgb vaardigheid

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vindt u nog meer handige websites.
Alle informatie vindt u ook op rijksoverheid.nl.

Wmo pgb tarieven 2021 - GR de Bevelanden

De Wmo pgb tarieven voor dienstverlening worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexering percentages van Schulinck. Voor 2021 bedraagt dit percentage 1,4%.

Heeft u een lopende indicatie voor een pgb, dan wordt uw budget automatisch aangepast aan het nieuwe tarief voor 2021.

      

Voorziening

Formele zorg (zelfstandige met inschrijving KvK)

Informele zorg (iemand uit eigen netwerk)

Hulp bij het huishouden

€ 21,65 per uur

€ 16,24 per uur

Begeleiding thuis

€ 38,80 per uur

€ 21,65 per uur

Begeleiding groep

€ 47,96 per dagdeel

€ 27,06 per dagdeel

Kortdurend verblijf

€ 109,34 per etmaal

€ 64,95 per etmaal

Top