PGB

HOME  |  PGB

PGB

Als u kiest voor een pgb voor uw hulp bij het huishouden of begeleiding, dan verloopt het budgetbeheer via de Sociale VerzekeringsBank (SVB).

Als een inwoner, na het doorlopen van de aanvraagprocedure, in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kan die maatwerkvoorziening in natura worden verstrekt. Deze naturavoorzieningen zijn in de meeste gevallen passend, maar niet altijd. Het is daarom in sommige situaties ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget. Een pgb is een geldbedrag om een voorziening (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding) aan te schaffen of in te kopen.

Net als bij een in natura voorziening wordt ook bij een pgb een eigen bijdrage in rekening gebracht.
Een pgb wordt niet verstrekt voor algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen, zoals de Regiotaxi.

Voor de toekenning van een pgb gelden een aantal specifieke voorwaarden. Zo is het belangrijk dat de cliënt, of iemand in de directe omgeving, taken kan uitvoeren die behoren bij het pgb, zoals administratieve werkzaamheden. Ook is de budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorziening en/of dienst.

Wmo pgb tarieven 2020 GR De Bevelanden

De Wmo pgb tarieven voor dienstverlening worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexering percentages van Schulinck. Voor 2020 bedraagt dit percentage 2,6%.
Heeft u een lopende indicatie voor een pgb, dan wordt uw budget automatisch aangepast aan het nieuwe tarief voor 2020.

       

Voorziening

Formele hulp
(zelfstandige met inschrijving KvK)

Informele hulp
(iemand uit eigen netwerk)

Hulp bij het huishouden                

€ 21,35 per uur

€ 16,02 per uur

Begeleiding thuis

€ 38,26 per uur

€ 21,35 per uur

Begeleiding groep

€ 47,29 per dagdeel

€ 26,70 per dagdeel

Kortdurend verblijf

€ 107,83 per etmaal

€ 64,06 per etmaal

Top