PGB

HOME  |  PGB

PGB

Pgb (persoonsgebonden budget)

Als een inwoner, na het doorlopen van de aanvraagprocedure, in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kan die maatwerkvoorziening in natura worden verstrekt. Deze naturavoorzieningen zijn in de meeste gevallen passend, maar niet altijd. Het is daarom in verschillende situaties ook mogelijk te kiezen voor een persoonsgebonden budget. Een pgb is een geldbedrag om een voorziening (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding) aan te schaffen of in te kopen.

Net als bij een in natura voorziening wordt ook bij een pgb een eigen bijdrage in rekening gebracht. Een pgb wordt niet verstrekt voor algemene voorzieningen of collectieve voorzieningen, zoals de Regiotaxi.

Voor de toekenning van een pgb gelden een aantal specifieke voorwaarden. Zo is het belangrijk dat de cliënt, of iemand in de directe omgeving, taken kan uitvoeren die behoren bij het pgb, zoals administratieve werkzaamheden. Ook is de budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorziening en/of dienst. 

Een pgb wordt vanaf 1 januari 2015 georganiseerd in de vorm van trekkingsrecht. Dit trekkingsrecht wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Trekkingsrecht betekent dat het pgb voor diensten Hulp bij het huishouden en Begeleiding door de SVB rechtstreeks wordt betaald aan de zorgverlener. Voor 1 januari 2015 ontving de budgethouder dit geldbedrag zelf.

Vanaf 2016 gaat het trekkingsrecht via de SVB ook gelden voor andere hulpmiddelen en voorzieningen. In 2015 regelt de gemeente / afdeling WIZ dit nog.

Top