Participatiewet en jongeren

HOME  |  Participatiewet en jongeren

Participatiewet en jongeren

Mensen tot 27 jaar die zich voor een uitkering melden krijgen een zogenaamde zoekperiode. Dit betekent dat jongeren na de melding voor een uitkering, eerst zelf vier weken actief op zoek moeten naar werk of een opleiding. In deze zoekperiode mag nog geen bijstand worden aangevraagd. Het is belangrijk sollicitatiebrieven en de reacties daarop of de afwijzing voor een opleiding goed te bewaren. De afdeling WIZ moet namelijk na de zoekperiode beoordelen of iemand zich voldoende heeft ingezet om werk of een opleiding te vinden. 

Is het niet gelukt werk of een opleiding te vinden dan mag er na vier weken een uitkering worden aangevraagd via www.werk.nl

Top