Over GR de Bevelanden

HOME  |  Over GR de Bevelanden

Over GR de Bevelanden

Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal (ruim 100.000 inwoners) op het gebied van Werk, Inkomen en Zorgbeleid, ICT en Personeel en Organisatie. Vijf organisaties in een dus. Met alle dynamiek en interessante projecten die daar bij horen.

Op 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (verder genoemd: GR de Bevelanden) officieel van start gegaan. GR de Bevelanden bevordert een duurzame, robuuste samenwerking door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.

De behartiging van deze belangen heeft betrekking op de volgende domeinen:

 • Samenwerking op het gebied van ICT
 • Samenwerking op het gebied van informatievoorziening
 • Samenwerking op het gebied van P&O en personeels- en salarisadministratie
 • Samenwerking op het gebied van werk, inkomen en zorg (WIZ)

Aan de totstandkoming van GR de Bevelanden is een intensief traject voorafgegaan waarbij met de bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau de volgende 3 hoofddoelen als uitgangspunt dienden:

 • Optimaliseren van kwaliteit.
 • Reduceren van kosten.
 • Verminderen van organisatorische kwetsbaarheid.

Het algemeen bestuur van GR de Bevelanden bestaat uit tien leden: elke deelnemende gemeente heeft de burgemeester en een wethouder afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf burgemeesters. Per domein heeft het algemeen bestuur een overleg van portefeuillehouders ingesteld. Dit overleg is een vaste commissie van advies dat het dagelijks bestuur over het betreffende domein adviseert.

Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgegroeid naar een professionele en ambitieuze organisatie, waarin bijna 160 mensen werkzaam zijn. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur en kent drie afdelingen. De directeur en de drie afdelingshoofden vormen samen het Management Team van GR de Bevelanden.

 • ICT

  ICT

  Afdeling ICT en Informatievoorziening

  De afdeling ICT is gehuisvest in de gemeentehuizen van Borsele en Goes. Vanuit deze vestigingen en op locatie verleent ICT haar diensten aan de vijf deelnemers en de GR zelf.

  Lees verder
 • P&O

  Afdeling Personeel en Organisatie

  De afdeling P&O maakt onderdeel uit van de GR de Bevelanden en bestaat uit 23 professionals die gezamenlijk klaar staan om de medewerkers en leidinggevenden van de gemeenten en GR te voorzien van de beste HR dienstverlening.

  Lees verder
 • WIZ

  WIZ

  Afdeling Werk Inkomen en Zorg

  Op 1 januari 2015 is de afdeling WIZ van GR de Bevelanden officieel van start gegaan en tot stand gekomen door een samenvoeging van de vijf Bevelandse WIZ-afdelingen. De afdeling WIZ verricht haar werkzaamheden vanuit het stadskantoor in Goes. De afdeling voert alle uitvoerende en adviserende werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en zorg uit voor bewoners van de Bevelandse gemeenten.

  Lees verder
Top