Noodpakket voor ondernemers

HOME  |  Noodpakket voor ondernemers

Noodpakket voor ondernemers

Update: 31 maart 2021​hulp noodpakket ondernemers coronavirus

Het is mogelijk om een nieuwe aanvraag als ook de verlenging van de Tozo-regeling 4.0 en de lening voor bedrijfskapitaal 4.0 aan te vragen. 

Periode van aanvraag:

1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken.

Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal vanuit de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4.0)". Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om geen misbruik te maken van de regeling. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Let op!

U kunt alleen een aanvraag indienen voor deze regelingen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden wanneer u woonachtig bent in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal. Woont u niet in één van deze gemeenten, dan kunt u zich richten tot de gemeente waarin u woont en daar een beroep doen op het noodpakket voor ondernemers.

De uitkering kan tot en met uiterlijk 30 juni 2021 worden aangevraagd. Vraagt u aan vanaf 1 april 2021, dan kunt u maximaal 3 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 mei 2021, dan kunt u voor 2 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 juni 2021, dan kunt u Tozo voor 1 maand aanvragen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4.0)

Wat zijn de voorwaarden voor deze uitkering?

Aan de inkomensvoorziening zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • periode van aanvraag: vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021;
 • u woont in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • uw bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven in het Handelregister en gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • u heeft een inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum;
 • het inkomen van uw partner telt mee (partnertoets).

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

Wilt u een verlenging van uw eerdere aanvraag indienen? Kies dan het aanvraagformulier verlenging Tozo 4.0;

Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend? Kies dan het aanvraagformulier Tozo 4.0 en stuur onderstaande bewijsstukken mee;

 • Kopie van de voor- en achterkant van uw paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Als u een partner heeft, dan ook een kopie van het paspoort of de voor- en achterkant van de identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • Kopie bankpas (voorkant);
 • Kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Kopie meest recente bankafschrift (zakelijk en privé).

Hoe kan ik deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4.0) aanvragen?

U kunt een nieuwe aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier.
Heeft u al eerder een aanvraag ingediend? Dan kunt u met dit formulier een verlening van de Tozo-regeling aanvragen
U kunt deze downloaden, printen en vervolgens invullen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de hierboven genoemde bijlagen naar noodpakket@grdebevelanden.nl

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle documenten bijgesloten naar bovenstaand mailadres wordt verzonden.

Vragen over de Tozo-regeling?

Heeft u vragen over deze regeling? Bekijk dan de pdf met veel gestelde vragen op deze webpagina. Aanvullende vraag en antwoord staan ook op de website van de Rijksoverheid.

Lening voor bedrijfskapitaal 3.0

Lening voor bedrijfskapitaal 4.0

Ik heb (ook) een lening voor bedrijfskapitaal nodig

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De hoogte van deze lening is maximaal € 10.517,- netto.
Het rentepercentage voor deze lening is nog niet bekend, maar is in ieder geval lager dan bij het Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Wat moet ik inleveren bij mijn aanvraag?

 • Ingevuld aanvraagformulier Lening Bedrijfkapitaal;
 • Kopie van de voor- en achterkant van uw paspoort of identiteitskaart;
 • Als u een partner heeft, dan ook een kopie van de voor- en achterkant van het paspoort of identiteitskaart;
 • Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een actueel zakelijk bankafschrift;
 • Voorlopige cijfers 2019.

Hoe kan ik een lening voor bedrijfskapitaal 4.0 aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier ‘Lening Bedrijfskapitaal’.
U kunt deze downloaden, printen en vervolgens invullen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de hierboven genoemde bijlagen naar noodpakket@grdebevelanden.nl

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle documenten bijgesloten naar bovenstaand mailadres wordt verzonden.

Let op!

Indien u van beide regelingen gebruik wilt maken, verzoeken wij u voor beide aanvragen een aanvraagformulier en de toelichting in te vullen.

NIEUW! Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Sinds 17 maart 2021 is het mogelijk bij de afdeling WIZ een tegemoetkoming aan te vragen voor uw privé woonkosten (huur of hypotheekrente) en kosten voor nutsvoorzieningen. Het gaat om de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Kijk voor de voorwaarden, een proefberekening en aanvraagformulier voor TONK

U kunt deze tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Contact

Heeft u vragen over de landelijke regelingen voor ondernemers?
Dan verwijzen wij u naar diverse landelijke websites voor informatie, omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites.

Heeft u andere vragen? Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum beantwoorden uw vragen graag. Dit kan telefonisch via het nummer 0113 23 91 00. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 08.30 -17.00 uur en op vrijdag van 08:30 – 12.30 uur.

Het e-mailadres noodpakket@grdebevelanden.nl is uitsluitend bedoeld voor het insturen van aanvragen van het noodpakket voor ondernemers.

Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Top