Wijziging vergoeding schoolkosten basisonderwijs (11-10-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Wijziging vergoeding schoolkosten basisonderwijs

Wijziging vergoeding schoolkosten basisonderwijs (11-10-2018)

vergoeding schoolreisje bijvoorbeeld efteling

Wijziging beleidsregels bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen per 11 oktober 2018.

Via de bijzondere bijstand kunnen gezinnen met schoolgaande kinderen die een laag inkomen en een laag vermogen hebben, een vergoeding krijgen voor diverse schoolkosten.

Met ingang van 11 oktober 2018 wijzigt de doelgroep voor deze bijzondere bijstand. Ook gezinnen met kinderen in groep 1 t/m 6 in het basisonderwijs kunnen dan in aanmerking komen voor vergoeding van de  zogenaamde indirecte schoolkosten. Het gaat voor deze kinderen dan vooral om de kosten voor een schoolreisje.

Verder is de regeling gewijzigd zodat behalve een computer ook een laptop of tablet vergoed kan worden. Deze vergoeding geldt voor gezinnen met schoolgaande kinderen vanaf groep 7 basisonderwijs.

Wilt u meer weten over dit beleid? Dan kunt u het document Beleidsregels Bijzondere Bijstand WIZ opvragen via het secretariaat door een e-mail te sturen naar info@grdebevelanden.nl.

Neem altijd eerst contact op met de afdeling WIZ om na te gaan of u in aanmerking kan komen voor de bijzondere bijstand voordat u kosten maakt.

Top