Verlenging Tozo-regeling vanaf 6 oktober (06-10-2020)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Verlenging Tozo-regeling vanaf 6 oktober

Verlenging Tozo-regeling vanaf 6 oktober (06-10-2020)

verlening Tozo-regeling

Het aanvragen van de verlenging van de Tozo-regeling 3.0 is nu mogelijk.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met zes maanden verlengd. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 1.0 en Tozo 2.0 kunnen ondersteuning aanvragen met Tozo 3.0 als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 3.0 kunt u tot en met 31 maart aanvragen. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Vraagt u Tozo aan op 18 december? Dan kunt u vanaf 1 december Tozo aanvragen.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 3.0’
Net als de Tozo 1.0 en Tozo 2.0 kent de ‘Tozo 3.0’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast

Zoals bij Tozo 2.0 geldt bij Tozo 3.0 ook een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 3.0 kan alleen worden toegekend over de maanden oktober 2020, november 2020, december 2020, januari 2021, februari 2021 en maart 2021. Heeft u al een Tozo 2.0 uitkering? Dan kunt u een Tozo 3.0 uitkering aanvragen voor oktober 2020 t/m maart 2021. Vanaf 1 april 2021 treed Tozo 4.0 in werking.

Over Tozo
Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Ga nu naar de webpagina over het Noodpakket voor het aanvragen van Tozo.

Noodpakket 3.0
De Tozo 3.0 is één van de maatregelen uit het tweede steunpakket van de Rijksoverheid. Zo worden onder meer de NOW-regeling en belastingmaatregelen verlengd.

Ga nu naar de webpagina over het Noodpakket voor het aanvragen van Tozo.

Lees meer over het volledige noodpakket 2.0 van de Rijksoverheid in dit bericht >>

Top