Verlenging Tozo-regeling mogelijk (01-06-2020)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Verlenging Tozo-regeling mogelijk

Verlenging Tozo-regeling mogelijk (01-06-2020)

verlening Tozo-regeling

Het aanvragen van de verlenging van de Tozo-regeling 2.0 is mogelijk vanaf 1 juni tot en met 20 september 2020.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 1.0 kunnen ondersteuning aanvragen met Tozo 2.0 als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2.0 kunt u tot en met 30 september aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’
Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Dit betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2.0 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Over Tozo
Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Ga nu naar de webpagina over het Noodpakket 2.0 voor het aanvragen van Tozo 2.0.

Noodpakket 2.0
De Tozo 2 is één van de maatregelen uit het tweede steunpakket van de Rijksoverheid. Zo worden onder meer de NOW-regeling en belastingmaatregelen verlengd.

Ga nu naar de webpagina over het Noodpakket 2.0 voor het aanvragen van Tozo 2.0.

Lees meer over het volledige noodpakket 2.0 van de Rijksoverheid in dit bericht >>

Top