Speciaal bewaarmagazine Werk, Inkomen en Zorg (14-06-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Speciaal bewaarmagazine Werk, Inkomen en Zorg

Speciaal bewaarmagazine Werk, Inkomen en Zorg (14-06-2019)

Andre van der Reest overhandigt 1e bewaarmagazine WIZ aan mw Poppe uit Geersdijk

Aandacht voor loketfunctie afdeling Werk Inkomen en Zorg met bewaarmagazine.

Het eerste exemplaar van het magazine ‘Iedereen doet mee!’ van GR de Bevelanden is door André van der Reest, voorzitter van portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden op 13 juni overhandigd aan mevrouw Poppe uit Geersdijk.
In dit magazine legt de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) uit waar mensen met vragen over werk, inkomen en zorg, allemaal voor terecht kunnen bij afdeling WIZ van GR de Bevelanden. En dat is met veel meer vragen dan men vaak denkt! Van hulp bij schulden tot een bijdrage in schoolbenodigdheden. Van vragen over uitkeringen en formulieren tot hulp bij het invullen van documenten.  Alle diensten en regelingen komen in dit bewaarnummer aan bod, zodat zo veel mogelijk mensen die recht hebben op de diensten van WIZ en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken weten dat ze er niet alleen voor staan. Iedereen moet immers kunnen meedoen in onze maatschappij!

Wethouder Van der Reest voegt er bij het uitreiken van het magazine aan toe: “De afdeling WIZ van de Bevelandse gemeenten wil met het huis-aan-huis magazine in alle Bevelandse gemeenten zo veel mogelijk mensen bereiken, die zich zorgen maken over hun inkomen, zorg of financiële situatie, zodat ze weten dat ze altijd ergens terecht kunnen. Iedereen doet immers mee of moet kunnen meedoen in de maatschappij. Of je nu werkzoekend bent, schulden hebt of die juist probeert te voorkomen of dat je vragen hebt over de mogelijkheden voor een toelage of uitkering of je kinderen ondanks financiële moeilijkheden toch wilt geven wat ze nodig hebben. De afdeling WIZ wil met dit bewaarmagazine laten zien dat de mogelijkheid er is om van bepaalde diensten en regelingen gebruik te maken. Hopelijk wordt door dit wereldkundig te maken (straks ook met een nieuwe website en uitbreiding van de activiteiten op social media) het steeds bekender dat deze afdeling er is om inwoners te helpen die onderdeel willen uitmaken van de maatschappij, maar het soms op bepaalde vlakken moeilijk vinden hun weg daarin te vinden”.

Vanaf 17 juni zal bij iedere inwoner van de vijf Bevelandse gemeenten het magazine van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden worden bezorgd. De afdeling speelt ook in op de behoefte om steeds meer digitale diensten aan te bieden. Zo is het magazine niet alleen op te vragen bij de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal), maar is het ook online na te lezen.

Begin dit jaar heeft GR de Bevelanden bovendien twee digitale diensten gelanceerd: De Snelbalie en Mijn WIZ. Beide diensten zijn eenvoudig te doorlopen. inwoners hebben snel duidelijkheid hebben en het geld kan bij toekenning binnen een week al op hun bankrekening staan.

Via www.grdebevelanden.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van afdeling WIZ. Hier staan ook alle regelingen uit het magazine vermeld en kan men terecht voor de genoemde online diensten.

Top