Nieuwe Wmo pgb tarieven 2019 (21-02-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Nieuwe Wmo pgb tarieven 2019

Nieuwe Wmo pgb tarieven 2019 (21-02-2019)

Nieuwe tarieven voor persoonsgebonden budget 2019.

De Wmo pgb tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexering percentages van Schulinck. Voor 2019 bedraagt dit percentage 1,6%. Heeft u een lopende indicatie voor een pgb, dan wordt uw budget automatisch aangepast aan het nieuwe tarief voor 2019:                                              

Voorziening

Formele hulp   

Informele hulp

Hulp bij het huishouden                

€ 20,81 per uur

€ 15,62 per uur

Begeleiding thuis (gespecialiseerd)

€ 37,29 per uur

€ 20,81 per uur

Begeleiding groep (gespecialiseerd)

€ 46,10  per dagdeel

€ 26,02 per dagdeel

Kortdurend verblijf

€ 105,10 per etmaal

€ 62,43 per etmaal

Top