Nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering, verhaal en krediethypotheek (15-05-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering, verhaal en krediethypotheek

Nieuwe beleidsregels Terugvordering, invordering, verhaal en krediethypotheek (15-05-2019)

huis, krediet, hypotheek, uitkering

Per 15 mei 2019 zijn er nieuwe Beleidsregels Terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek.  

De beleidsregels geven aan in welke situaties en op welke manier ten onrechte of te veel verstrekte uitkering teruggevorderd wordt, in welke situaties de kosten van een uitkering op een derde worden verhaald en wat de regels zijn voor verstrekking van een uitkering aan inwoners met een eigen woning. 

Wat is terugvordering?

Terugvordering betekent dat u teveel of ten onrechte ontvangen uitkering aan ons moet terugbetalen. Bijvoorbeeld als u bent gaan werken en wij uw uitkering niet op tijd konden stoppen of als u achteraf geld ontvangt over de periode waarin u uitkering ontving of een vergoeding voor bepaalde kosten waarvoor u bijstand ontving.  

Wat is verhaal?

Bijstand kan worden verhaald als u een deel van uw vermogen aan iemand heeft geschonken, terwijl u op dat moment wist dat u in de bijstand zou komen. Als iemand die bijstand heeft ontvangen overleden is en nog bijstand moet terugbetalen, dan kunnen wij dit op de nalatenschap van de overledene verhalen.

Wat is krediethypotheek?

Indien u in een eigen huis woont en bijstand nodig heeft. Wat dan? Soms krijgt u de bijstand dan in de vorm van een lening en vestigt GR De Bevelanden een hypotheekrecht op uw huis. Dat heet een krediethypotheek.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

De volledige Beleidsregels Terug- en invordering, verhaal en krediethypotheek GR De Bevelanden kunt u opvragen bij ons Secretariaat via telefoonnummer 0113-239100 of per e-mail info@grdebevelanden.nl.

Top