Nieuwe Afstemmings- en handhavingsverordening (31-10-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Nieuwe Afstemmings- en handhavingsverordening

Nieuwe Afstemmings- en handhavingsverordening (31-10-2019)

wetgeving verordening

Per 17 oktober 2019 is de nieuwe afstemmingsverordening van kracht voor alle Bevelandse gemeenten. Deze verordening is vastgesteld door de gemeenteraden.

Wat is de Afstemmingsverordening?

De Afstemmings- en handhavingsverordening geeft aan wat de gevolgen zijn voor de burger wanneer er niet wordt voldaan aan de verplichtingen die gelden bij een uitkering.

De afstemmingsverordening is van toepassing op de volgende wetten:

  • Participatiewet
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en zelfstandigen (IOAZ)

Waarom is er een nieuwe Afstemmingsverordening?

De oude Afstemmingsverordening was eind 2014 vastgesteld. In verband met een aantal wetswijzigingen is een nieuwe verordening noodzakelijk. Zo is bijvoorbeeld de aanpassing van de medewerkingsplicht aangescherpt. Wanneer er niet wordt meegewerkt aan werkafspraken kan een verlaging van de bijstand het gevolg zijn. Ook zijn er nieuwe maatregelen omschreven wanneer er niet wordt voldaan aan de identificatieplicht.

Wat doen wij voor u?

De afdeling WIZ beoordeelt elke situatie. Wanneer er een reden is om uw uitkering te verlagen, dan wordt u vooraf geïnformeerd en kunt u daarop reageren.

Waar kan ik de Afstemmings- en handhavingsverordening voor mijn gemeente vinden?

De nieuwe afstemmings- en handhavingsverordening staat gepubliceerd op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.
U kunt deze per gemeente bekijken door op de naam van uw gemeente te klikken: Gemeente Borsele, Gemeente Goes, Gemeente Kapelle, Gemeente Noord-Beveland en Gemeente Reimerswaal

Top