GR de Bevelanden lanceert online diensten voor bijstandsgerechtigden (07-12-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  GR de Bevelanden lanceert online diensten voor bijstandsgerechtigden

GR de Bevelanden lanceert online diensten voor bijstandsgerechtigden (07-12-2018)

Portefeuillehouders Sociale Zaken staan volledig achter de nieuwe online diensten van GR de Bevelanden

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van Gemeenschappelijk Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden) lanceerde onlangs twee nieuwe online diensten: Snelbalie en Mijn WIZ. Met behulp van deze nieuwe e-diensten, kunnen inwoners van de vijf Bevelandse gemeenten hun uitkeringszaken vanaf nu eenvoudig en snel zelf regelen via hun computer.

Waarom digitale diensten?

Burgers en bedrijven moeten hun overheidszaken vanaf 2017 volledig digitaal kunnen regelen. Met de lancering van deze nieuwe e-diensten, speelt GR de Bevelanden in op de doelstelling van het kabinet.

Door de opkomst van websites, ‘mijnoverheiď en social media worden de klassieke kanalen als post, balie en telefoon steeds minder gebruikt voor contacten tussen burgers, bedrijven en de overheid. Het digitale kanaal biedt vele mogelijkheden, zoals het aanbieden van informatie op maat, als ook het aanbieden van gebruikersvriendelijke informatie en diensten door gebruik te maken van voor ingevulde formulieren.

GR de Bevelanden heeft de primeur om als eerst organisatie in Nederland een volledig geautomatiseerd proces in te zetten om burgers administratief te ontzien wanneer het gaat om het regelen van uitkeringszaken. GR de Bevelanden voert als kanaalbeleid: Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig. Het digitale kanaal is zeker niet het enige kanaal als het om dienstverlening gaat. Andere vormen van (‘persoonlijk’) contact blijven nodig voor specifieke producten en doelgroepen. Inwoners die minder goed kunnen omgaan met computers, kunnen ondersteuning aanvragen via het klantcontactcentrum wanneer zij hun aanvragen online willen indienen.

Cor Sandee, voorzitter van de cliëntenraad: Ik ben blij dat inwoners nu sneller geholpen kunnen worden en dat inwoners die niet met computers kunnen werken ook nog steeds terecht kunnen als het gaat om aanvragen doen of wijzigingen doorgeven. De online diensten zijn een mooie aanvulling.

De digitale dienstverlening wordt wel een steeds belangrijker onderdeel van het bredere dienstverleningsconcept van de afdeling WIZ van GR de Bevelanden. De afdeling WIZ wil het komende jaar de digitale dienstverlening verder uitbreiden met producten zoals o.a. het declaratiefonds.

Hoe werkt het?

Snelbalie op tabletInwoners en vertegenwoordigers van inwoners van de vijf gemeentes Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal vinden de nieuwe digitale diensten Snelbalie en Mijn WIZ op de website www.grdebevelanden.nl.

Met de online dienst Snelbalie kan bijzondere bijstand aangevraagd worden voor o.a. bewindvoeringskosten, griffiekosten en advocaatkosten als ook individuele inkomenstoeslag. Als de aanvraag wordt toegekend, staat de vergoeding binnen een week al op de bankrekening. Op de webpagina wordt uitgelegd hoe de Snelbalie werkt en is er ook een uitlegvideo. 

Met de dienst Mijn WIZ kunnen mensen die een uitkering ontvangen via de afdeling Werk, Inkomen Zorg van GR de Bevelanden hun persoonlijke gegevens inzien zoals uitkeringsspecificaties, jaaropgaves als ook wijzigingen doorgeven zoals een verhuizing, nieuwe baan, scheiding, huwelijk, erfenis, geldprijs;

Eenvoudig en snel

De online diensten Snelbalie en Mijn WIZ bieden vooraf ingevulde formulieren aan en het mogelijk om eenvoudig aanvragen in te dienen en wijzigingen door te geven via de computer. Dat betekent voor onze klanten: gemak en een supersnelle afhandeling. Het is een belangrijke stap in de dienstverlening van GR de Bevelanden. Wij vinden het belangrijk dat inwoners op een veilige en eenvoudige manier hun aanvragen kunnen indienen. Beide diensten maken dit nu mogelijk. Doordat de diensten volledig geautomatiseerd zijn, biedt dit ruimte om andere aandachtsgebieden nu aan te pakken, aldus André van der Reest, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg.

Top