Collectieve Zorgverzekering voor minima 2018 (04-12-2017)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Collectieve Zorgverzekering voor minima 2018

Collectieve Zorgverzekering voor minima 2018 (04-12-2017)

Collectieve zorgverzekering minima

De collectieve zorgverzekering voor minima is weer aan te vragen op de Bevelanden.

De Bevelandse gemeenten vinden het belangrijk dat ook mensen met een minimuminkomen zich goed kunnen verzekeren tegen zorgkosten. Deze kosten kunnen bij onderverzekering vaak snel oplopen. Daarom wordt inwoners met een laag inkomen (130% van de geldende bijstandsnorm) en een laag vermogen de mogelijkheid geboden om zich tegen een aantrekkelijke prijs uitgebreid te verzekeren.

GR de Bevelanden betaalt een gedeelte van de premie van de aanvullende verzekering. Ook kunnen mensen gebruik maken van de collectiviteitskorting van 7%. CZ zorgverzekeringen accepteert iedereen en er is geen medische keuring vereist.

André van der Reest, voorzitter van portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg: ‘Zorgkosten kunnen snel flink oplopen. Daarom is een goede zorgverzekering noodzakelijk. Zeker als jezelf weinig financiële ruimte hebt om onverwachte zorgkosten op te kunnen vangen. Daarom ben ik ook zo blij dat we dit jaar weer een uitgebreide, betaalbare collectieve zorgverzekering voor minima kunnen aanbieden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen die in aanmerking komen, gebruik maken van de zorgverzekering.’

Aanvragen

Op de website www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering is meer informatie te vinden. Mensen die moeite hebben om de verzekering digitaal aan te vragen, kunnen telefonisch contact opnemen: 0113 239 100.

Top