Arbeidskansen vergroten tijdens het Match Café op 28 februari (08-03-2019)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Arbeidskansen vergroten tijdens het Match Café op 28 februari

Arbeidskansen vergroten tijdens het Match Café op 28 februari (08-03-2019)

impresse gesprekken match cafe februari 2019

Donderdag 28 februari jongstleden konden werkzoekenden in gesprek gaan met potentiële werkgevers tijdens het Match Café van Zeeland.

Het Match Café met dit keer het thema Groenvoorziening, Schoonmaak, Productie, Agrarisch en Catering is een initiatief van Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden en het UWV WerkgeversServicepunt Zeeland!

Kennismaken en netwerken

Tijdens deze middag konden 7 werkgevers / detacheerders uit Zeeland één op één gesprekken aangaan met uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die ingeschreven staan bij GR de Bevelanden en  UWV. Voorafgaand aan het evenement zijn de werkzoekenden persoonlijk uitgenodigd.

Het doel is om een beeld te krijgen van de werkwensen en arbeidsmogelijkheden van de genodigde werkzoekenden. Werkzoekenden schreven vooraf een korte pitch over zichzelf en samen met hun CV konden ze zich inschrijven voor gesprekken met 4 potentiële werkgevers.

Succesvolle matches

De gesprekken werden middels een Match Café formule gevoerd. Dat wil zeggen dat de werkzoekenden ingeroosterd werden in een gespreksplanning. Het Match Café is in 2018 voor het eerst georganiseerd. Vanuit de werkzoekenden werd enthousiast gereageerd! Één van de deelnemers gaf aan: ‘Ik heb nu 4 werkgevers gesproken en ik heb er een goed gevoel bij. Het waren goede gesprekken. Ze gaan bij hun opdrachtgevers kijken of ze iets voor me kunnen betekenen en ze houden me hiervan op de hoogte. Ik ben blij dat ik ben gekomen.’

In 2018 was de hele planning al snel vol en stond de teller op 95 gesprekken tussen werkzoekenden en werkgevers. Één van de werkgevers gaf aan: ‘Ik heb een aantal werkzoekenden gesproken en daar zaten zeker kandidaten bij waar we iets mee kunnen. Ik heb een paar mensen uitgenodigd voor een uitgebreidere intake bij ons op de vestiging. Na deze intake gaan wij hen proactief aanbieden bij onze opdrachtgevers.’

Het Match Café vond plaats op donderdag 28 februari 13.00 uur bij de Betho te Goes en er hebben zo een 69 gesprekken plaatsgevonden. Het was een nuttige bijeenkomst voor werkzoekenden, omdat ze dan weer een sollicitatie-ervaring rijker zijn en de werkgevers hebben kunnen meedenken in het plaatsen van kandidaten.

Over GR de Bevelanden en het Werkgeversservicepunt (WSP)

GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Inwoners van de Bevelanden kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden voor o.a. het aanvragen van een bijstandsuitkering, tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en maatwerkvoorzieningen WMO. Het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio (WSP) is een onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en bemiddelt jongeren onder de 27 jaar, 27-plussers, kandidaten met een arbeidsbeperking (doelgroep Wet Banenafspraak) en statushouders naar werk. Het team WSP bestaat uit Jobhunters / Accountmanagers, Arbeidsdeskundigen, Analist Inclusieve Arbeidsmarkt en een SROI specialist.

Over De Betho

Kandidaten die in aanmerking (willen) komen voor een uitkering wordt een BTO-traject (Betho Trainings en Ontwikkeltraject) aangeboden. Dit vindt plaats bij de Betho. De Betho wordt gezien als een goede toegankelijke en bereikbare locatie. In het BTO-traject ligt de nadruk op activering en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt ingezet op versterking van de basisvaardigheden van een kandidaat. Er wordt gestart met een diagnosefase van zes weken. Na afronding van de diagnosefase dient er een duidelijk beeld te zijn van waar iemand staat: klaar voor een nieuwe baan of een (eventueel) vervolgtraject.

https://www.debetho.nl/de-organisatie/volg-het-bto-traject/

Over UWV WerkgeversServicepunt

Het WerkgeversServicepunt van UWV ondersteunt werkgevers bij arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. De adviseurs van het WerkgeversServicepunt treden op als strategisch gesprekspartner voor werkgevers om hen te ontzorgen en te adviseren bij onder andere het invullen van hun vacatures. Werkgevers kunnen contact zoeken met de adviseurs door te mailen naar werkgeversservicepuntzeeland@uwv.nl

Over samenwerking UWV en Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio

In de dagelijkse praktijk worden werkzaamheden van UWV en het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio op elkaar afgestemd door o.a. het gezamenlijk bezoeken van werkgevers, het delen van binnengehaalde vacatures, op maat gemaakte opleidingstrajecten in te zetten voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld statushouders) vanuit de actuele vraag (krapte) op de arbeidsmarkt (ICT, Zorg, detailhandel, etc.), een maandelijkse bijeenkomst voor de doelgroep WBA (Wet Banenafspraak, mensen met een arbeidsbeperking), Wajong en WIA, waarin vacatures en kandidaten worden uitgewisseld met als doel een passende werkplek en het gezamenlijk organiseren van Match Cafés of andere netwerkbijeenkomsten.

Top