Melding voor ondersteuning

HOME  |  Melding voor ondersteuning

Melding voor ondersteuning

Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of participatie in de samenleving waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u een melding doen voor de Wmo. Iemand anders kan de melding ook voor u doen.

U kunt uw melding telefonisch of per e-mail doen bij de afdeling WIZ van GR de Bevelanden. In principe wordt er binnen 2 weken contact met u opgenomen.

Bent u nog niet bij ons bekend, dan plannen we graag een afspraak met u voor een bezoek bij u thuis, een zogenaamd keukentafelgesprek. Een klantmanager zorg van de afdeling WIZ maakt met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Bij dat gesprek kan ook een mantelzorger of iemand die u kent aanwezig zijn. Dit kan ook een cliĆ«ntondersteuner zijn van bijvoorbeeld SMWO.

Wij vinden het belangrijk bij u op huisbezoek te komen, zodat we een goed beeld krijgen van uw persoonlijke omstandigheden. Tijdens het bezoek wordt gekeken naar de problemen die u ervaart en waarvoor u de melding heeft gedaan. Als alles is besproken, kijken we samen naar hoe we uw situatie kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is.

Het onderzoek dient binnen 6 weken afgerond te zijn. En indien tijdens het onderzoek blijkt dat u in aanmerking kunt komen voor een maatwerkvoorziening, dan zal hiervoor een aanvraag in behandeling worden genomen. De afhandeling van de aanvraag dient vervolgens binnen 2 weken te worden afgerond.

Aanmelden

Telefonisch

U kunt contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0113) 239 100.

Per e-mail

U stuurt een e-mail naar secretariaatwiz@grdebevelanden.nl

Onder contact vindt u de openingstijden en andere gegevens.

Top