Inzage bankafschriften

HOME  |  Inzage bankafschriften

Inzage bankafschriften

Inzage bankafschriften

Als u een aanvraag indient, vragen wij inzage in uw bankafschriften. Dit is nodig om te bepalen wat de hoogte van uw inkomen en vermogen is.
De wet hanteert namelijk een inkomens en vermogensgrens.

Voor het vaststellen van het recht op bijstand hoeven wij niet te weten wat uw uitgaven zijn. Als u dat prettig vindt mag u het volgende van de uitgaven onleesbaar maken:

  • De naam van degene of instantie;
  • Omschrijving / onderwerp;
  • Rekeningnummer van degene of instantie aan wie is betaald.

De volgende items mag u niet onleesbaar maken:

  • Het bedrag van de afschrijving;
  • De datum van afschrijving;
  • Bijschrijvingen;
  • Het saldo van de rekening;
  • Datum en volgnummer bankafschrift.

Het komt voor dat wij u vragen om uw afschrijvingen wel helemaal te laten zien. Dit is van toepassing op:

  • Wanneer u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient voor bepaalde kosten die u door middel van uw afschrijving kunt aantonen.
  • Wanneer er een vermoeden is van fraude.
Top