Inkomensnorm chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming 2021

HOME  |  Inkomensnorm chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming 2021

Inkomensnorm chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming 2021

Inkomensgrenzen per 1 januari 2021, 130% van de bijstandsnorm

Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief 5% vakantiegeld vermeld.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

 327,89

€ 345,14

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

€ 655,76

€ 690,27

Gehuwd met kinderen

€ 1.035,24

€ 1.089,73

Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21- en pensioengerechtigd:

  • Zonder kinderen
  • Met kinderen

€ 1.276,57

€ 1.656,04

€ 1.343,63

€ 1.743,21

Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders zonder kostendelende medebewoners

€ 1.328,17

€ 1.398,07

Gehuwden zonder kostendelende medebewoners

€ 1.897,38

€ 1.997,24

Pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.477,02

€ 1.554,76

Gehuwden

€ 1.201,61

€ 2.106,96

Personen in een inrichting

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 462,54

€ 486,89

Gehuwden

€ 748,01

€ 787,37

Hoeveel vermogen mag u hebben?

Voor het vermogen telt het vermogen van uzelf, uw partner en van uw thuiswonende kinderen onder de 18 jaar mee. Bereken uw vermogen door het saldo van alle bank- en spaarrekeningen op te tellen. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan, boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts, tel de waarde daarvan dan mee.

  • Als u schulden heeft waarop u moet aflossen, dan mag u die schulden van het vermogen aftrekken.
  • Als u een eigen woning heeft, telt het vermogen in de woning mee in de berekening.

Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen op grond van de Participatiewet.

Vermogensgrenzen

 Alleenstaande

€ 6.295,00

Alleenstaande ouder en gehuwden

€ 12.590,00

Top