Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

HOME  |  Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

Hier vindt u de inkomens- en vermogensgrenzen die we gebruiken bij  het overstappen naar de collectieve zorgverzekering minima of tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vanaf 1 oktober 2020.

Inkomensgrenzen 130% van de bijstandsnorm

Om in aanmerking te komen voor deze zorgverzekering of tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Ook mag u niet meer vermogen hebben dan aangegeven. Onder inkomen verstaan wij inkomsten uit arbeid (salaris), inkomen uit werk als zelfstandig ondernemer of ZZP’er, alimentatie, pensioen, uitkering (SVB/UWV), vakantiegeld en de heffingskortingen van de belastingdienst zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De volgende inkomsten tellen niet mee: huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, persoonsgebonden budget, kindgebonden budget en jong gehandicaptenkorting.

Welke norm voor u geldt, vindt u in de tabel hieronder. Alle bedragen zijn netto bedragen (het bedrag dat u op uw rekening gestort krijgt). We noemen de bedragen met en zonder vakantiegeld (5%). Om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering mag u niet meer verdienen dan:

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand exclusief vakantiegeld

Per maand inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

€ 332,88

€ 339,87

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

€ 656,76

€ 679,74

Gehuwd met kinderen

€ 1.019,45

€ 1.073,10

Gehuwden, één person 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21- en pensioengerechtigd

Zonder kinderen:

Met kinderen:

€ 1.257,10

€ 1.630,79
 

€ 1.323,26

€ 1.716,61

Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

€ 1.307,90

€ 1.376,74

Gehuwden

€ 1.868,43

€ 1.966,77

Pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.462,57

€ 1.539,54

Gehuwden

€ 1.984,50

€ 2.088,94

Personen in een inrichting

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

454,88

€ 478,83

Gehuwden

735,55

€ 774,27

Vermogensgrenzen

U mag niet meer vermogen hebben dan:

Maximaal vermogen

 Alleenstaande

   6.225.00

Alleenstaande ouder en gehuwden

€ 12.450,00

Deze informatie heeft een informatief karakter. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
GR de Bevelanden doet er alles aan om de juiste informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat iets niet juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.

Top