Individuele studietoeslag

HOME  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

Volgt u een studie, maar vind u het moeilijk om naast uw studie te werken? Kunt u wel werken, maar bent u vanwege uw beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen? Dan hebt u mogelijk recht op de Individuele studietoeslag. Op die manier heeft u toch wat extra inkomsten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal 18 jaar oud zijn;
  • Studiefinanciering ontvangen of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U heeft geen vermogen dat hoger is dan voor de bijstand is toegestaan;
  • U bent niet in staat om het minimum loon te verdienen door een arbeidsbeperking;
  • U bent NIET thuiswonend

In de verordening is opgenomen wat de hoogte is van de toeslag en op welke manier deze wordt uitgekeerd.

Top