Hulp bij het huishouden

HOME  |  Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet of niet volledig zelf doen. Wanneer niemand in uw omgeving het van u over kan nemen, kan hulp bij het huishouden een oplossing zijn.

Als u problemen ondervindt met het voeren van uw huishouding, kunt u een melding doen bij de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg). Meer informatie over het doen van een melding Wmo vindt u hier.

Nadat wij uw melding hebben ontvangen komt er in de meeste gevallen een klantmanager Zorg bij u op huisbezoek. Tijdens dit gesprek kijken we naar wat u zelf nog kan doen in uw huishouden en wat niet meer lukt. Soms kunt u nog meer bereiken dan u zelf denkt. Dit noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is om te bekijken wat u zelf nog kunt doen om het resultaat (een schoon en leefbaar huis) te bereiken. Volgende stap is om te kijken of u misschien hulp van huisgenoten, mantelzorger of sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke algemene voorzieningen er voorhanden zijn in uw gemeente (bijvoorbeeld boodschappendienst of warme maaltijdvoorziening). Mocht de oplossing niet in de voorgaande voorzieningen gevonden worden, dan kijken we of de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden voor u een oplossing biedt. 

Voorziening hulp bij huishouden is toegekend
U ontvangt in principe uw hulp in het huishouden in natura via een gecontracteerde zorgaanbieder. Indien u van mening bent dat de hulp via een gecontracteerde aanbieder niet passend is kunt u een verzoek indienen de hulp bij het huishouden te ontvangen via een Pgb (Persoonsgebonden budget). Er zal dan onderzocht worden of er in uw situatie een Pgb kan worden toegekend.

Hulp in natura
U kunt de afdeling WIZ vragen de hulp voor u te regelen. Dan krijgt u zogenaamde hulp in natura van zorgaanbieders waarmee de afdeling WIZ een contract heeft gesloten. De thuiszorgaanbieder komt bij u langs voor een gesprek en bekijkt samen met u welke taken in uw huishouden moeten worden overgenomen. Ook kijkt de zorgaanbieder samen met u welke taken kunnen worden uitgevoerd door uzelf of door mensen uit uw omgeving, zoals familie of mantelzorgers. De thuiszorgaanbieder maakt daarna een plan waarin staat hoe de ondersteuning wordt georganiseerd.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf hulp bij het huishouden regelen en betalen. Daar kunt u hier meer over lezen. 

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Uw bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen mag nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde abonnementstarief. Voor 2020 is dit bedrag € 19,00 per maand.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage klik hier.

Top