Hulp bij het huishouden

HOME  |  Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet of niet volledig zelf doen. Wanneer niemand in uw omgeving het van u over kan nemen, kan hulp bij het huishouden een oplossing zijn.

Melding Wmo 
Als u problemen ondervindt met het voeren van uw huishouding, kunt u een melding doen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Dit kan per e-mail: info@grdebevelanden.nl of telefonisch: 0113 239 100. Meer informatie over het doen van een melding Wmo vindt u hier.

Nadat wij uw melding hebben ontvangen komt er in de meeste gevallen een klantmanager Zorg bij u op huisbezoek. Tijdens dit gesprek kijken we naar wat u zelf nog kan doen in uw huishouden en wat niet meer lukt. Soms kunt u nog meer bereiken dan u zelf denkt. Dit noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is om te bekijken wat u zelf nog kunt doen om het resultaat (een schoon en leefbaar huis) te bereiken. Volgende stap is om te kijken of u misschien hulp van huisgenoten, mantelzorger of sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke algemene en algemene gebruikelijke voorzieningen er voorhanden zijn in uw gemeente (bijvoorbeeld boodschappendienst of warme maaltijdvoorziening). Mocht de oplossing niet in de voorgaande voorzieningen gevonden worden, dan kijken we of de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden voor u een oplossing biedt.  

Voorziening hulp bij huishouden is toegekend
Als uit het huisbezoek blijkt dat u in aanmerking komt voor de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden, dan heeft u  twee opties. U ontvangt uw hulp in het huishouden in natura of in de vorm van een PGB.

Hulp in natura
U kunt de afdeling WIZ vragen de hulp voor u te regelen. Dan krijgt u zogenaamde hulp in natura van zorgaanbieders waarmee de afdeling WIZ een contract heeft gesloten. De thuiszorgaanbieder komt bij u langs voor een gesprek en bekijkt samen met u welke taken in uw huishouden moeten worden overgenomen. Ook kijkt de zorgaanbieder samen met u welke taken kunnen worden uitgevoerd door uzelf of door mensen uit uw omgeving, zoals familie of mantelzorgers. De thuiszorgaanbieder maakt daarna een plan waarin staat hoe de ondersteuning wordt georganiseerd.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf hulp bij het huishouden regelen en betalen. Daar kunt u hier meer over lezen. 

Eigen bijdrage
U betaalt zelf ook een deel van de kosten voor de hulp in het huishouden. Dit is de eigen bijdrage die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend, opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per vier weken maximaal kunt bijdragen. Uw bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo mag nooit hoger zijn dan dit maximum. U ontvangt iedere vier weken een factuur van het CAK.

Op de website van het CAK kunt u zelf een proefberekening maken. 

Extra uren voor een gereduceerd tarief 
U kunt er in 2016 ook voor kiezen om naast het aantal uren dat de afdeling WIZ u heeft toegekend, extra uren huishoudelijke hulp in te kopen. Dit jaar bieden we u nog een tijdelijke kortingsregeling. De gemeenten op de Bevelanden dragen 17,50 euro per uur bij. Het resterende bedrag betaalt u zelf. 

Tarieven
De tarieven voor hulp bij het huishouden wisselen per zorgaanbieder. Gemiddeld ligt dit uurtarief rond de 25 euro per uur. De Bevelandse gemeenten dragen hier dus 17,50 euro per uur aan bij. Dat betekent dat u voor een relatief laag bedrag extra professionele hulp in het huishouden kunt inkopen. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Gebruik maken van tijdelijke kortingsregeling in plaats van een melding Wmo
U kunt er ook voor kiezen om in 2016 alleen gebruik te maken van de tijdelijke kortingsregeling en geen melding Wmo te doen bij de afdeling WIZ. U kunt dan rechtstreeks huishoudelijke hulp inkopen bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dit gereduceerde tarief. Meer informatie over de kortingsregeling vindt u hier.

Top