Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

HOME  |  Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart

gehandicaptenparkeerplaatsMensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Met deze parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook kunt u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig, is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Er zijn twee soorten parkeerkaarten. Een bestuurderskaart en een passagierskaart.

De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en:

  1. U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
  2. U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent.

De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten a. en b. ook:

3. Voor het vervoer continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden.

U vraagt voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dat werkt zo:

Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is bij een eerste aanvraag een medisch onderzoek vereist. Of bij een volgende aanvraag (bij verlenging van uw kaart) opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van de prognose van uw beperkingen. U kunt zelf een onafhankelijke instantie inschakelen (dus niet uw behandelend arts of huisarts) voor het uitbrengen van een medisch advies, bijvoorbeeld Stichting SAP of Argonaut Advies:

Stichting SAP
Koolpad 12b
4854 PD Bavel
Telefoonnummer: (076) 561 04 01
IBAN rekeningnummer: NL98 INGB 0009590392

Argonaut Advies
Postbus 446
3760 AK Soest
Telefoonnummer: (088) 229 80 80
IBAN rekeningnummer: NL92 ABNA 0433206918

Wat moet u doen om een afspraak te maken met het medisch adviesbureau?

Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau

U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau om de keuringsprocedure en de kosten van het medisch advies na te vragen.

Stap 2: Vooraf de kosten van de medische keuring betalen

De kosten van het onderzoek komen geheel voor uw rekening. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, bsn-nummer en telefoonnummer.

Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring!

Stap 3: De medische keuring en het advies

Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs (Stichting SAP) of u wordt uitgenodigd voor het spreekuur dat plaats vindt in Vlissingen (Argonaut Advies). Wanneer u het lastig vindt om naar het spreekuur van Argonaut Advies in Vlissingen te komen, dan kunt u verzoeken of de arts bij u thuis langs komt om u te keuren. Houdt u er rekening mee dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Aan het einde van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De arts kan twee soorten adviezen geven:

  1. De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
  2. De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar).

Let op: De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts van mening is dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. De kosten van de medische keuring blijven voor uw eigen rekening.

Het medisch rapport en de aanvraag

Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport toegestuurd.
Als u een positief medisch advies heeft, dan kunt u nu een aanvraag doen bij GR de Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart.
Daarvoor vult u het
aanvraagformulier van GR de Bevelanden in en stuurt dit samen met het medisch rapport en één recente pasfoto naar:

GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC  GOES

GR de Bevelanden behandelt uw aanvraag. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven, dan sturen wij die op naar uw gemeente. Daar kunt u de parkeerkaart vijf werkdagen na ontvangst van onze informatiebrief persoonlijk afhalen bij de balie publiekszaken. Neemt u dan uw legitimatiebewijs mee. Voor het afhandelen van uw aanvraag betaalt u een lokaal tarief. Voor 2021 zijn deze tarieven:

Gemeente

Eerste aanvraag/Verlenging

Duplicaat

Borsele

€   0,00

€   0,00

Goes

€ 17,15

€   8,85

Kapelle

€ 37,50

€ 37,50

Noord-Beveland

€ 15,00

€ 15,00

Reimerswaal

€ 26,55

€ 26,55

Heeft u al een parkeerkaart en die verloopt? Verlengen kan zo:

Verloopt uw kaart binnen twee maanden, dan kunt u uw gehandicaptenparkeerkaart laten verlengen. Of bij verlenging van uw kaart opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van de prognose van uw beperkingen. Als uit uw dossier blijkt dat uw kaart niet verlengd kan worden, dan verwijzen we u door naar een medisch adviesbureau. U volgt dan de stappen 1 t/m 3 zoals hiervoor beschreven. Het kan ook zijn dat we uw kaart op basis van eerdere gegevens kunnen verlengen. In dat geval vult u het aanvraagformulier in en stuurt dit met één recente pasfoto naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden.

Is uw parkeerkaart gestolen of kwijt? Een vervangende kaart aanvragen kan zo:

Het kan gebeuren dat u uw kaart kwijt raakt of dat de kaart is gestolen. In die gevallen kunt u een vervangende parkeerkaart aanvragen. Dat doet u door aangifte te doen op www.verlorenofgevonden.nl. Als u de bevestigingsmail en één recente pasfoto opstuurt naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden dan maken wij een vervangende kaart voor u. De vervangende parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren kaart. U betaalt het lokale tarief voor de vervangende kaart. Als uw verloren kaart nog maar een beperkte geldigheidsduur had, kan het zinvol zijn om een aanvraag voor verlenging te doen.

Gaat u met uw gehandicaptenparkeerkaart naar het buitenland?

Op de website van de ANWB vindt u aanvullende informatie over het gebruik van uw kaart in het buitenland en zijn er ook handige uitlegkaarten in diverse talen uit te printen die u naast uw kaart kunt leggen. Zo weet men ook in het buitenland welke rechten u heeft.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Heeft u een instelling waar gehandicapten verblijven? Is uw instelling toegelaten als zorginstelling volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen in. Voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen gelden dezelfde legestarieven als de reguliere gehandicaptenparkeerkaart.

Meer weten?

Meer informatie of vraagHeeft u nog vragen die hierboven niet vermeld staan, bekijk dan de pagina met veel voorkomende vragen over de Gehandicaptenparkeerkaart.

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart?
Neem contact op met het Klant Contact Centrum van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg
via telefoonnummer (0113) 23 91 00.

Top