Gehandicaptenparkeerkaart

HOME  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met zo’n parkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook kunt u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een parkeerkaart is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. Er zijn twee soorten parkeerkaarten. Een bestuurderskaart en een passagierskaart .

De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en: 

a.    U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
b.    U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent. 

De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten a. en b. ook:
c.    Voor het vervoer continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden. 

Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is bij een eerste aanvraag een medisch onderzoek vereist. Of bij een volgende aanvraag (bij verlenging van uw kaart) opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is hangt af van de prognose van uw beperkingen. U kunt zelf een onafhankelijke instantie inschakelen (dus niet uw behandelend arts of huisarts) voor het uitbrengen van een medisch advies, bijvoorbeeld Argonaut Advies of Stichting SAP (zie achterzijde voor de contactgegevens). 

Wat moet u doen om een afspraak te maken met het medisch adviesbureau?

Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau 
U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau om de keuringsprocedure en de kosten van het medisch advies na te vragen.   

Stap 2: Vooraf de kosten van de medische keuring betalen
De kosten van het onderzoek komen geheel voor uw rekening. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, burgerservicenummer en telefoonnummer. 

Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring! 

Stap 3: De medische keuring en het advies
Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs (Stichting SAP) of u wordt uitgenodigd voor het spreekuur dat plaats vindt in Vlissingen (Argonaut Advies). Wanneer u het lastig vindt om naar het spreekuur van Argonaut Advies in Vlissingen te komen, dan kunt u verzoeken of de arts bij u thuis langskomt om u te keuren. Dit brengt extra kosten ad € 25,- met zich mee.  

Aan het einde van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De arts kan 2 soorten adviezen geven:
1.    De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria. 
2.    De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaren).

Wilt u weten hoe u een medisch advies kunt aanvragen bij Stichting Sap? Gebruik hiervoor de volgende link: Informatie aanvragen medisch advies Stichting Sap

Let op: De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts van mening is dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Dat betekent echter niet dat u uw geld terug krijgt. 

Het medisch rapport en de aanvraag 

Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport toegestuurd. Als u een positief medisch advies heeft, dan kunt u nu een aanvraag doen bij GR De Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor vult u het aanvraagformulier van GR De Bevelanden in en stuurt dit samen met het medisch rapport en één pasfoto naar:
GR De Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus  2144
4460 MC Goes

GR De Bevelanden behandelt uw aanvraag. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven, dan sturen wij die op naar uw gemeente. Daar kunt u de parkeerkaart 5 werkdagen na ontvangst van onze informatiebrief persoonlijk afhalen bij de balie publiekszaken. Let op: Gemeente Goes werkt alleen op afspraak. Deze kunt u maken op www.goes.nl/afspraakmaken of via telefoonnummer 14 0113. 

Overzicht kosten gehandicaptenparkeerkaart
Gemeente Eerste aanvraag / verlenging Duplicaat Afhaalmogelijkheden bij balie Publiekszaken
Borsele € 0,00 € 0,00

Alleen op afspraak.
Afspraak maken via www.borsele.nl of bellen met 0113 238 383

Openingstijden balie Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00
Donderdagavond 17.00 - 20.00 uur
Maandag- en woensdagmiddag 13.30 en 16.00 uur

Goes € 16,15 € 8,30 Alleen op afspraak.
Afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken of bellen met 14 0113
Kapelle € 35,90 €35,90

Zonder afspraak.

Openingstijden balie burgerservice:
Maandag, dinsdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-16.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en 17.00-20.00 uur

Noord - Beveland € 15,00 € 15,00

Zonder afspraak.

Openingstijden balie:
Maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 - 12.00 uur.

Reimerswaal € 25,15 € 25,15

Afspraak maken via www.reimerswaal.nl of bellen met 14 0113

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart? Bel dan met het Klantcontactcentrum van GR de Bevelanden op telefoonnummer 0113 – 239 100. 

Gaat u met uw gehandicaptenparkeerkaart naar het buitenland?

Op de website van de ANWB vindt u aanvullende informatie over het gebruik van uw kaart in het buitenland en zijn er ook handige uitlegkaarten in diverse talen uit te printen die u naast uw kaart kunt leggen. Zo weet men ook in het buitenland welke rechten u heeft. 

Contactgegevens van medisch adviesbureaus

Argonaut Advies
Postbus 446
3760 AK Soest
Telefoonnummer 088 229 80 80 
Bankrekeningnummer IBAN NL92 ABNA 0433206918 

Stichting SAP
Koolpad 12b
4854 PD Bavel
Telefoonnummer 076 561 04 01
Bankrekeningnummer IBAN NL98 INGB 0009590392

Top