Eigen bijdrage

HOME  |  Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage betaald.

De eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Uw bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen mag nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde abonnementstarief. Voor 2020 is dit bedrag € 19,00 per maand.

De eigen bijdrage is niet langer afhankelijk van zorgomvang, gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.

Tijdens het huisbezoek of telefonisch contact wordt u geïnformeerd door de klantmanager zorg.

let op! eigen bijdrage

Uitzonderingen

  • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen (intramuraal = verblijf in de instelling): hiervoor blijft de berekening van de eigen bijdrage inkomensafhankelijk.
  • Een meerpersoonshuishouden betaalt samen 1x € 19,00 per maand
  • Voor een rolstoelvoorziening mag wettelijk geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Vrijstellingen

De volgende doelgroepen zijn vrijgesteld van het betalen van de eigen bijdrage:

  • 18 tot 23-jarigen
  • Mensen met een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding
  • Meerpersoonshuishouden waarvan minimaal één persoon de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Aanvullende informatie

www.hetcak.nl

Top