Doorgeven van wijzigingen

HOME  |  Doorgeven van wijzigingen

Doorgeven van wijzigingen

Alle veranderingen in uw inkomen (loon, pensioen, ziektewet, werkloosheidswet etc.), een verhuizing, inwoning of vertrek van kinderen en/of kostendelers, vakantie, aanschaf of verkoop van bijvoorbeeld een auto dient u direct aan ons door te geven. Deze veranderingen kunt u doorgeven door het wijzigingsformulier onderaan deze pagina te downloaden, in te vullen en te verzenden aan de afdeling WIZ (voorzien van eventuele bewijsstukken). U kunt het formulier ook afhalen bij het Stadskantoor in Goes of eventueel telefonisch opvragen.

Wat moet ik doorgeven?
Als u inkomsten uit werk of een andere uitkering heeft dan moet u hiervan de specificatie (bijv. een loonstrook) meesturen met het wijzigingenformulier. Heeft u nog geen loonstrook ontvangen dan vult u het aantal gewerkte uren in op het formulier. Ook als u elke maand dezelfde inkomsten heeft moet u het formulier elke maand opnieuw inleveren. Andere inkomsten zoals alimentatie hoeft u alleen via een wijzigingenformulier te melden als het bedrag gewijzigd is.

Nieuw formulier
Als u een wijzigingenformulier naar ons heeft verzonden, krijgt u automatisch een nieuw formulier toegezonden dat u bij een volgende wijziging weer kunt gebruiken.

Geef wijzigingen op tijd door
Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft kan het zijn dat u geld terug moet betalen of dat u de volgende keer een lagere uitkering ontvangt. Het kan zelfs leiden tot een boete. Dus voorkom problemen en meld uw wijzigingen op tijd. Mocht u twijfelen of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering, neemt u dan contact op met uw klantmanager Inkomen van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. U kunt hiervoor het algemene nummer bellen: (0113) 239 100.

Te downloaden:

Top