Doorgeven van wijzigingen

HOME  |  Doorgeven van wijzigingen

Doorgeven van wijzigingen

Knop inloggen online portaal Mijn WIZVerandert uw (persoonlijke) situatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat werken, verhuizen, zijn uw kinderen uit huis, of heeft u bijvoorbeeld een auto gekocht of verkocht? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Geef veranderingen binnen vijf werkdagen door. Deze veranderingen kunt u het beste en het snelst doorgeven met uw DigiD via het online portaal Mijn WIZ. Het grote voordeel is dat wijzigingen binnen een week verwerkt zijn.

Heeft u geen DigiD? Download dan het wijzigingsformulier onderaan deze pagina. U kunt het ingevulde formulier per e-mail (met eventuele bewijsstukken) mailen naar uitkeringenwiz@GRdebevelanden.nl

of opsturen naar:

GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes

Welke veranderingen moet u doorgeven?

 • als uw vermogen/eigen bezittingen veranderen, bijvoorbeeld door het ontvangen van een erfenis of bedrag door pensioenafkoop. Ook vermogen in het buitenland geeft u op. U mag geen vermogen/eigen bezittingen hebben met een waarde hoger dan:
  • € 6.295,00 als u alleenstaand bent.
  • € 12.590,00 als u met iemand samenwoont of kinderen in huis hebt jonger dan 18 jaar.
 • uw inkomsten wijzigen, bijvoorbeeld omdat u bijverdient.
 • u hebt spaargeld.
 • u hebt een nieuw rekeningnummer.
 • er komt iemand bij u wonen of er vertrekt iemand.
 • geboorte van kinderen.
 • u gaat samenwonen (samenlevingsovereenkomst), trouwen of scheiden.
 • u gaat verhuizen.
 • u gaat op vakantie of er even tussenuit.
 • u gaat naar het buitenland.
 • u gaat een opleiding volgen.
 • u gaat vrijwilligerswerk doen.

Als u inkomsten uit werk of een andere uitkering heeft dan moet u hiervan de specificatie (bijv. een loonstrook) meesturen met  Heeft u nog geen loonstrook ontvangen dan vult u het aantal gewerkte uren in op het formulier. Ook als u elke maand dezelfde inkomsten heeft moet u het formulier elke maand opnieuw inleveren. Andere inkomsten zoals alimentatie hoeft u alleen via een wijzigingenformulier te melden als het bedrag gewijzigd is.

Geef wijzigingen op tijd door

Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft kan het zijn dat u geld terug moet betalen of dat u de volgende keer een lagere uitkering ontvangt. Het kan zelfs leiden tot een boete. Dus voorkom problemen en meld uw wijzigingen op tijd. Mocht u twijfelen of een verandering in uw situatie gevolgen heeft voor uw uitkering, neemt u dan contact op met uw klantmanager Inkomen van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. U kunt hiervoor het algemene nummer bellen: (0113) 239 100.

Top