Declaratiefonds

HOME  |  Declaratiefonds

Declaratiefonds

Naar het theater, een lidmaatschap of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Via het declaratiefonds van GR de Bevelanden kunt u voor deze activiteiten een tegemoetkoming krijgen. Als gezin scheelt u dat al snel enkele honderden euro's per jaar. Het declaratiefonds is van toepassing voor inwoners van vier gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal.

De gemeente Noord-Beveland heeft een eigen Declaratiefonds, u kunt hier meer informatie vinden over het declaratiefonds van Noord-Beveland. Een aanvraag voor dit fonds kunt u indienen bij de gemeente Noord-Beveland.

Voor wie?

Het declaratiefonds van GR de Bevelanden is bedoeld voor personen vanaf 21 jaar die wonen in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle of Reimerswaal. Zowel alleenstaanden, alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden met kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking. Ook thuiswonende (volwassen) kinderen van 18 tot 21 jaar kunnen aanspraak maken op het declaratiefonds als zij zelf, net als hun ouders een minimuminkomen en weinig vermogen hebben. Zij moeten dan zelf een aanvraag indienen.

U heeft geen recht op het Declaratiefonds als u:

a. student bent die een studie volgt waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is
b. vreemdeling bent zonder rechtsgeldige verblijfstitel

Kinderen en Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland

Let op: Voor kinderen tussen 0 en 18 jaar hebben de vier gemeenten een contract met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds). Als uw kind wil sporten of een culturele activiteit wilt uitoefenen, dan kan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg uw kind aanmelden bij dit fonds.

Voorwaarden declaratiefonds

U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is. Inkomen is bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of pensioen. Ook mag uw vermogen niet hoger zijn dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben. Onder vermogen verstaan wij het saldo van bezittingen en schulden. Dat saldo berekent u door uw schulden af te trekken van uw bezittingen zoals spaargeld, de waarde van een auto, caravan of boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts. Overwaarde uit een koopwoning tellen wij niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Hoeveel mag uw inkomen en vermogen maximaal zijn om in aanmerking te komen?

Bekijk het overzicht inkomensgrenzen om te zien hoeveel uw inkomen en vermogen maximaal mogen bedragen om in aanmerking te komen voor het declaratiefonds. Op het aanvraagformulier vragen wij om uw netto inkomen, dus na aftrek van inkomstenbelasting.

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

Klik hieronder op uw gemeente om te zien waarvoor een u vergoeding kunt krijgen uit het declaratiefonds.

Ik ben inwoner van de gemeente Borsele

Ik ben inwoner van de gemeente Goes

Ik ben inwoner van de gemeente Kapelle

Ik ben inwoner van de gemeente Reimerswaal

Ik ben inwoner van de gemeente Noord-Beveland

Top