Declaratiefonds

HOME  |  Declaratiefonds

Declaratiefonds

Naar het theater, een lidmaatschap of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Via het declaratiefonds van GR de Bevelanden kunt u voor deze activiteiten een tegemoetkoming krijgen. Als gezin scheelt u dat al snel enkele honderden euro's per jaar. Het declaratiefonds is van toepassing voor inwoners van vier gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal.

De gemeente Noord-Beveland heeft een eigen Declaratiefonds, u kunt hier meer informatie vinden over het declaratiefonds van Noord-Beveland. Een aanvraag voor dit fonds kunt u indienen bij de gemeente Noord-Beveland.

Voor wie?

Het declaratiefonds van GR de Bevelanden is bedoeld voor personen vanaf 21 jaar die wonen in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle of Reimerswaal. Zowel alleenstaanden, alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden met kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking. Ook thuiswonende (volwassen) kinderen van 18 tot 21 jaar kunnen aanspraak maken op het declaratiefonds als zij zelf, net als hun ouders een minimuminkomen en weinig vermogen hebben. Zij moeten dan zelf een aanvraag indienen.

Let op: Als u in de gemeente Goes woont en u voldoet aan de voorwaarden, dan komt u direct in aanmerking voor het declaratiefonds. Als u in de gemeente Borsele, Kapelle of Reimerswaal woont, dan moet u eerst zes maanden voldoen aan de voorwaarden voordat u kunt deelnemen.

U heeft geen recht op het Declaratiefonds als u:

a. student bent die een studie volgt waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is
b. vreemdeling bent zonder rechtsgeldige verblijfstitel

Kinderen en Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland

Let op: Voor kinderen tussen 0 en 18 jaar hebben de vier gemeenten een contract met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds). Als uw kind wil sporten of een culturele activiteit wilt uitoefenen, dan kan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg uw kind aanmelden bij dit fonds.

Voorwaarden declaratiefonds

U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u van toepassing is. Inkomen is bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of pensioen. Ook mag uw vermogen niet hoger zijn dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben. Onder vermogen verstaan wij het saldo van bezittingen en schulden. Dat saldo berekent u door uw schulden af te trekken van uw bezittingen zoals spaargeld, de waarde van een auto, caravan of boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts. Overwaarde uit een koopwoning tellen wij niet mee bij de berekening van uw vermogen.

Hoeveel mag uw inkomen en vermogen maximaal zijn om in aanmerking te komen?

Bekijk het overzicht inkomensgrenzen om te zien hoeveel uw inkomen en vermogen maximaal mogen bedragen om in aanmerking te komen voor het declaratiefonds. Op het aanvraagformulier vragen wij om uw netto inkomen, dus na aftrek van inkomstenbelasting.

Waarvoor kunt u een vergoeding krijgen?

U kunt een vergoeding krijgen voor activiteiten die bijdragen aan deelname aan de maatschappij. Het moet gaan om sociale, sportieve, culturele of educatieve activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • lidmaatschapskosten voor verenigingen
  • lesgelden voor hobby- en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland).
  • abonnementsgeld voor de bibliotheek
  • evenementen en attracties
  • zwembadkaarten
  • kosten voor peuterspeelzalen
  • toneel-, theater- en bioscoopbezoek
  • abonnementskosten van een krant
  • abonnementskosten internet

Hoogte bedrag

Per persoon geldt een maximale vergoeding uit het declaratiefonds van € 200,- per jaar. Kinderen tussen 4 en 18 jaar ontvangen maximaal € 100,- per jaar uit het Declaratiefonds naast de vergoedingen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Voor sport vergoedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland maximaal € 225,- per jaar per kind en voor culturele activiteiten maximaal € 450,- per jaar per kind. Spullen die uw kind nodig heeft voor de sport of culturele activiteit, kunnen ook bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden aangevraagd. Deze worden niet uit het Declaratiefonds betaald.    

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor deelname aan het declaratiefonds wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Hier zit geen specifieke datum aangekoppeld. Let wel op: u kunt tot 1 februari een aanvraag indienen voor deelname aan het declaratiefonds over het voorgaande jaar. Uw aanvraag voor het jaar 2018 kunt u dus nog tot 1 februari 2019 indienen en uw aanvraag voor het jaar 2019 uiterlijk tot 1 februari 2020.

Wat moet ik doen?

Stap 1    Vul het aanvraagformulier in
Iedereen die in 2019 wil deelnemen aan het declaratiefonds, moet een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u in 2018 deelnemer was aan het declaratiefonds bij één van de vier gemeenten, moet u een aanvraagformulier invullen en inleveren bij de afdeling WIZ. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan gaat uw deelname per 1 januari 2019 in.

Daarna werkt het declaratiefonds als volgt:

Stap 2    Betaal uw activiteit
Stel, u wilt graag een abonnement op de bibliotheek. Dan betaalt u zelf bijvoorbeeld € 44,50 euro voor een basiskaart. Zorg ervoor dat u uw bewijs van betaling bewaart!

Stap 3    Start declareren
Het  bewijs van betaling van uw bibliotheekabonnement dient u samen met een declaratieformulier in bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Bij voorkeur spaart u uw declaraties op tot minimaal € 50,-. Is dit voor u niet mogelijk, dan kunt u ook een bedrag van lager dan € 50,- declareren. Het declaratieformulier kunt u onder aan deze pagina downloaden. Het declaratieformulier en bewijs van betaling kunt u per post verzenden of afgeven op het Stadskantoor in Goes.

Heeft u geen los declaratieformulier meer? U kunt het formulier downloaden. Uiteraard kunt u het ook telefonisch opvragen via het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 - 239 100 of per e-mail via info@grdebevelanden.nl.

Stap 4    Declaratie in behandeling en betaling
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg neemt uw declaratie in behandeling en zorgt ervoor, als uw declaratie is goedgekeurd, dat u het door u gedeclareerde bedrag snel op uw rekening krijgt gestort.

Aanvragen

Aanvraagformulier 2019

Met het aanvraagformulier 2019, kunt u een aanvraag indienen voor de kosten die u in 2019 maakt. Dit formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Top