Declaratiefonds

HOME  |  Declaratiefonds

Declaratiefonds

Naar het theater, een lidmaatschap of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Via het declaratiefonds van GR de Bevelanden kunt u voor deze activiteiten een tegemoetkoming krijgen. Als gezin scheelt u dat al snel enkele honderden euro's per jaar. Het declaratiefonds is van toepassing voor inwoners van vier gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal.

De gemeente Noord-Beveland heeft een eigen Declaratiefonds, u kunt hier meer informatie vinden over het declaratiefonds van Noord-Beveland. Een aanvraag voor dit fonds kunt u indienen bij de gemeente Noord-Beveland.

Voor wie?
Het declaratiefonds van GR de Bevelanden is bedoeld voor personen vanaf 21 jaar die wonen in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle of Reimerswaal. Zowel alleenstaanden, alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden met kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking. Ook thuiswonende (volwassen) kinderen van 18 tot 21 jaar kunnen aanspraak maken op het declaratiefonds als hun ouders een minimuminkomen hebben.

Kinderen en Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Let op: Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar hebben de vier gemeenten een contract met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Als uw kind wil sporten of een culturele activiteit heeft, dan kan de afdeling WIZ uw kind aanmelden bij één of beide fondsen. 

Voorwaarden
Voor inwoners van de gemeente Goes geldt dat als u aan de voorwaarden voldoet, u direct in aanmerking komt voor deelname aan het declaratiefonds. Voor de inwoners van de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal geldt dat u eerst zes maanden moet voldoen aan de voorwaarden voordat u kunt deelnemen.

U heeft geen recht op het Declaratiefonds als u:
a. student bent die een studie volgt waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is
b. vreemdeling bent zonder rechtsgeldige verblijfstitel

Voor wat kunt u een vergoeding krijgen?
U kunt onder meer een vergoeding krijgen voor:
- lidmaatschapskosten voor verenigingen
- lesgelden voor hobby- en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen gebruik maken van het Jeugdsportfonds of van het Jeugdcultuurfonds).
- abonnementsgeld voor de bibliotheek
- evenementen en attracties
- zwembadkaarten
- kosten voor peuterspeelzalen of andere vergoedingen voor de allerjongsten
- toneel-, theater- en bioscoopbezoek
- abonnementskosten van een krant
- abonnementskosten internet

Hoogte bedrag
Per persoon geldt een maximale vergoeding uit het declaratiefonds van € 200,- per jaar. Kinderen tussen 4 en 18 jaar ontvangen maximaal € 100,- per jaar uit het Declaratiefonds naast de vergoedingen van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Van het Jeugdsportfonds kunt u maximaal € 225,- per jaar per kind krijgen en van het Jeugdcultuurfonds maximaal € 450,- per jaar per kind.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor deelname aan het declaratiefonds wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen, hier zit geen specifieke datum aangekoppeld. Let wel op: u kunt tot 1 februari een aanvraag indienen voor deelname aan het declaratiefonds over het voorgaande jaar. Uw aanvraag voor het jaar 2017 kunt u dus nog tot 1 februari 2018 indienen, maar eerder kan natuurlijk ook.

Wat moet ik doen?

Stap 1    Vul het aanvraagformulier in
Iedereen die in 2018 wil deelnemen aan het declaratiefonds, moet een nieuwe aanvraag indienen. Ook als u in 2017 deelnemer was aan het declaratiefonds bij één van de vier gemeenten, moet u een aanvraagformulier invullen en inleveren bij de afdeling WIZ. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan gaat uw deelname per 1 januari 2018 in. Daarna werkt het declaratiefonds als volgt:

Stap 2    Betaal uw activiteit
Stel, u wilt graag een abonnement op de bibliotheek. Dan betaalt u zelf bijvoorbeeld € 44,50 euro voor een basiskaart. Zorg ervoor dat u uw bewijs van betaling bewaart!

Stap 3    Start declareren
Het  bewijs van betaling van uw bibliotheekabonnement dient u samen met een declaratieformulier in bij de afdeling WIZ. Bij voorkeur spaart u uw declaraties op tot minimaal € 50,-. Is dit voor u niet mogelijk, dan kunt u ook een bedrag van lager dan € 50,- declareren. Het declaratieformulier kunt u onder aan deze pagina downloaden. Het declaratieformulier en bewijs van betaling kunt u per post verzenden of afgeven op het Stadskantoor in Goes.

Stap 4    Declaratie in behandeling en betaling
De afdeling WIZ neemt uw declaratie in behandeling en zorgt ervoor, als uw declaratie is goedgekeurd, dat u het door u gedeclareerde bedrag snel op uw rekening krijgt gestort.

Aanvragen
U kunt het aanvraagformulier hier onder downloaden. Vervolgens kunt u uw gegevens invullen, het formulier ondertekenen en retour zenden of inleveren. Uiterlijk binnen 8 weken hoort u of u in aanmerking komt om deelnemer te worden van het Declaratiefonds.

Na goedkeuring kunt u uw gemaakte kosten declareren bij de afdeling WIZ. Heeft u geen los declaratieformulier meer? Hieronder kunt u het formulier downloaden. U kunt het ook opvragen bij de afdeling WIZ, dit kan per telefoon: 0113 239100 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl

U kunt dit formulier vervolgens invullen, uw bonnetjes bijvoegen en in een enveloppe terugsturen aan de afdeling WIZ.

Aanvraagformulier 2018
Met het aanvraagformulier 2018, kunt u een aanvraag indienen voor de kosten die u in 2018 maakt. Dit kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Top