Collectieve zorgverzekering minima 2021

HOME  |  Collectieve zorgverzekering minima 2021

Collectieve zorgverzekering minima 2021

Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kunnen via GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) gebruik maken van de voordelige collectieve verzekering voor minima van zorgverzekeraar CZ.

De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor Wmo en Wlz zorg vergoed tot maximaal € 375,00 per jaar.

CZ biedt een korting op de aanvullende verzekering en wij betalen een deel van uw premie. Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen dat niet meer bedraagt dan 130% van de geldende bijstandsnorm en weinig eigen geld.

Wanneer kunt u overstappen naar de collectieve verzekering?

Bent u al bij CZ verzekerd en gaat u voor het eerst een bijstandsuitkering ontvangen? Dan kunt u vanaf de ingangsdatum van de uitkering overstappen naar de collectieve zorgverzekering.  U wordt daarover geïnformeerd door de klantmanager die uw aanvraag om bijstand behandelt.

Bent u nog niet bij CZ verzekerd? Dan kunt u pas per 1 januari van het komende kalenderjaar overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Vanaf half november  van dit jaar informeren wij u via onze website over de voorwaarden en de hoe u de aanvraag voor de collectieve zorgverzekering kunt indienen.

Top