Collectieve zorgverzekering minima 2021

HOME  |  Collectieve zorgverzekering minima 2021

Collectieve zorgverzekering minima 2021

Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kunnen via GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) gebruik maken van de voordelige collectieve verzekering voor minima van zorgverzekeraar CZ.

De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor Wmo en Wlz zorg vergoed tot maximaal € 375,00 per jaar.

Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voor wie?

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen dat over de peilmaand oktober 2020 niet meer bedraagt dan 130% van de geldende bijstandsnorm). Uw vermogen mag op de peildatum 1 oktober 2020 niet meer bedragen dan € 6.225, -als u alleenstaande bent of € 12.450, - als u alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend bent.

Bekijk hier het overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen 2021.

link naar flyer collectieve ziektekostenverzekering minima de Bevelanden ZeelandVoordelen

 • CZ Zorgverzekeringen biedt een korting
 • GR De Bevelanden betaalt mee aan de premie
 • U heeft naast het recht op de vergoedingen uit de basis- en de aanvullende verzekering, ook recht op extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor een bril, fysiotherapie of tandartskosten.
 • De eigen bijdrage voor de kosten van Wmo voorzieningen wordt vergoed tot maximaal € 375,- per jaar.
 • CZ Zorgverzekeringen accepteert iedereen, zonder medische keuring
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wat kost de verzekering in 2021?

U betaalt in 2021 zelf € 153,10 per maand.

De korting van CZ en de bijdrage in de premie zijn al in dat bedrag verwerkt.

Mensen met een laag inkomen ontvangen een Zorgtoeslag van de overheid. U ontvangt in de maand december een beschikking van de Belastingdienst waarin de hoogte van uw zorgtoeslag voor 2021 staat.

Geen zorgtoeslag?

Ontvangt u nog geen zorgtoeslag? Vraag hem dan snel aan. Voor meer informatie en een proefberekening: zie www.toeslagen.nl.

U kunt de zorgtoeslag ook nog voor 2020 aanvragen. Dat kan tot 1 september 2021.

Hoe kan ik de zorgverzekering aanvragen?

De zorgverzekering kan alleen digitaal aangevraagd worden. Alle aanvragen moeten ingediend worden via de website: www.gezondverzekerd.nl.
Dit kan tussen 17 november 2020 en 1 januari 2021.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Hebt u geen computer of heeft u niemand die u kan helpen bij de digitale aanvraag, neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden. Tel. 0113 -  23 91 00. We zoeken dan een oplossing.

Gespreid betalen eigen risico

De zorgverzekeraar is verplicht om bij iedereen van 18 jaar of ouder een eigen risico in rekening te brengen. In 2021 bedraagt het eigen risico € 385, - per persoon. CZ biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico in tien termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u in 2021 per aangemelde verzekerde gedurende tien maanden € 38,50 per maand.

Ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u de maandelijkse termijn. Hebt u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit automatisch terug van CZ. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt u dan voor 1 januari 2021 hiervoor aan bij CZ via telefoonnummer 0900 0949.

Wanneer kunt u niet overstappen?

 • Als u een premieschuld heeft bij uw huidige zorgverzekeraar is het niet altijd mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Informeer bij uw huidige zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
 • Studenten kunnen geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Veel verzekeraars bieden goede studentenverzekeringen.

Veelgestelde vragen

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2021 graag deelnemen, hoe regel ik dit?

Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot 1 januari 2021 snel en makkelijk overstappen. Kies de gemeente waar u woont en vul de gevraagde gegevens in. De melding gaat dan rechtstreeks naar CZ Zorgverzekeringen en naar GR De Bevelanden. CZ Zorgverzekeringen regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Kan ik alleen per 1 januari overstappen?

Op grond van de zorgverzekeringswet kan elke Nederlander alleen per 1 januari een andere zorgverzekeraar kiezen. Dat geldt ook voor de collectieve zorgverzekering.

In een aantal situaties kunt u ook in de loop van het kalenderjaar overstappen naar de collectieve verzekering. Voorwaarde is dat u verzekerd bent CZ en dat u:

 • in de loop van het kalenderjaar een bijstandsuitkering gaat ontvangen; of
 • verhuist naar het werkgebied van GR De Bevelanden en u in de vorige gemeente ook collectief verzekerd was bij CZ; of
 • tijdens het kalenderjaar te maken krijgt met een inkomensterugval waardoor uw inkomen en vermogen onder de inkomens-vermogensgrens komen;

In alle overige gevallen kunt u alleen per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering minima, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering, wat moet ik doen?

Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, en uw inkomen en vermogen waren in de maand oktober 2020 niet hoger dan inkomens- en vermogensgrens, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Is uw inkomen of vermogen in de maand oktober hoger dan de inkomens-en/of vermogensgrens. Dan moet u dat voor 1 december 2020 aan ons melden. U kunt dan in 2021 niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. 

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen, wat moet ik doen?

Als u besluit niet langer deel te nemen aan de collectie zorgverzekering, dan moet u dat voor 1 januari 2021 doorgeven aan de afdeling WIZ via telefoonnummer 0113 - 23 91 00 of melden via de mail: info@grdebevelanden.nl én aan CZ via telefoonnummer 0900-0949. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering. U moet dat voor 1 februari 2021 regelen

Moet ik de premie zelf betalen?

Deelnemers aan de collectieve zorgverzekering moeten de premie zelf aan CZ betalen. Bij uw aanmelding informeert CZ u over de betaalmogelijkheden. Hebt u een bewindvoerder of budgetbeheerder, dan moeten zij de betaling van de premie voor u regelen.

Wanneer kan ik niet langer deelnemen aan de verzekering?

In de volgende situaties kunt u niet langer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering:

 • Als u niet langer aan de inkomens- of vermogensgrenzen voldoet.
 • Als u verhuist buiten het werkgebied van de afdeling WIZ.

In beide gevallen stopt de collectieve zorgverzekering en  schrijft CZ u over op een andere aanvullende verzekering. U komt dan niet meer in aanmerking voor de premiekorting en bijdrage in de premie. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u dan zelf eventueel een andere keuze maken.

Ik heb een uitkering, ben ik verplicht deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering?

Deelname aan de collectieve zorgverzekering is niet verplicht. Het staat u vrij een andere verzekering of verzekeraar te kiezen, als die beter bij uw situatie past. U ontvangt dan geen korting of een bijdrage van GR de Bevelanden.

Ik heb geen aanvullende verzekering maar wel medische kosten, kan ik daarvoor bijzondere bijstand krijgen?

Wij gaan er van uit dat iedereen die verzekering kiest die bij zijn situatie past. Wij verlenen namelijk in principe geen bijzondere bijstand voor kosten waar men zich voor kan verzekeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een verzekering zonder tandartsverzekering en krijgt u te maken met hoge tandartskosten? Dan moet u die zelf betalen. 

Laat u daarom goed voorlichten als u een andere verzekering wilt afsluiten.

Twijfelt u welke verzekering u moet kiezen en bent u nu al bij CZ verzekerd?  Vraag dan advies aan CZ via de klantenservice, telefoon of ga langs bij het Servicekantoor van CZ aan de Wulfaertstraat 25 in Goes. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Er zijn ook verschillende websites waar u zorgverzekeringen met elkaar kunt vergelijken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het pakket van de zorgverzekering? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ Zorgverzekeringen via het telefoonnummer CZ: 0900-0949

Voor vragen over de voorwaarden, aanvraagprocedure of voor opzeggen van de verzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Dit kan per telefoon: 0113 - 23 91 00 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl

Top