Collectieve zorgverzekering minima 2018

HOME  |  Collectieve zorgverzekering minima 2018

Collectieve zorgverzekering minima 2018

Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal kunnen via GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) gebruik maken van de voordelige collectieve verzekering voor minima van zorgverzekeraar CZ.

Voor wie

De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen (130% van de geldende bijstandsnorm) en een laag vermogen. Uw vermogen mag niet meer bedragen dan € 5.940,- als u alleenstaande bent of € 11.880,- als u alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend bent.

Meer informatie over de inkomens en vermogensgrenzen
Wat houdt de collectieve zorgverzekering minima in?

Met de collectieve zorgverzekering van GR de Bevelanden bent u goed verzekerd. U heeft dan een basisverzekering mét uitgebreide aanvullende- en tandartsverzekering.

Kosten van de zorgverzekering
GR de Bevelanden betaalt een gedeelte van de premie van uw aanvullende verzekering. Inwoners uit de gemeente Borsele, Goes, Noord-Beveland of Reimerswaal krijgen een bijdrage van € 23,81 per maand. Inwoners uit de gemeente Kapelle ontvangen een volledige vergoeding voor de aanvullende verzekering en betalen alleen de premie voor de basisverzekering. De collectieve zorgverzekering voor minima kost u 131,92 euro per maand. In dit bedrag is de collectiviteitskorting van 7% en de bijdrage van GR de Bevelanden al afgetrokken. Inwoners uit de gemeente Kapelle betalen € 108,11 per maand.

Hoe kan ik de zorgverzekering aanvragen?
De zorgverzekering kan alleen digitaal aangevraagd worden. Alle aanvragen moeten ingediend worden via de website: www.gezondverzekerd.nl. Dit kan tot en met 31 december 2017.

Waarom een collectieve zorgverzekering?
Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt echter niet alle ziektekosten. Om hoge zorgkosten te kunnen voorkomen is het raadzaam een aanvullende verzekering af te sluiten. De collectieve zorgverzekering voor minima bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. Met deze verzekering bent u via GR de Bevelanden voor een aantrekkelijke prijs, uitgebreid verzekerd.

Voordelen

  • CZ Zorgverzekeringen biedt een korting van 7 procent op de premie van de basisverzekering en de aanvullende verzekering
  • GR De Bevelanden betaalt mee aan de premie
  • U heeft naast het recht op de vergoedingen uit de basis- en de aanvullende verzekering, ook recht op extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor een bril, fysiotherapie of tandartskosten.
  • De eigen bijdrage voor de kosten van Wmo voorzieningen wordt vergoed tot maximaal € 375,- per jaar.
  • CZ Zorgverzekeringen accepteert iedereen, zonder medische keuring
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Gespreid betalen eigen risico
De zorgverzekeraar is verplicht om een eigen risico in rekening te brengen. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385, - per persoon. CZ biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico in tien termijnen te betalen. Als u hiervoor kiest, betaalt u in 2018 per aangemelde verzekerde gedurende tien maanden € 38,50 per maand.

Ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u de maandelijkse termijn. Hebt u aan het eind van het jaar teveel betaald? Dan ontvangt u dit automatisch terug. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt u dan voor 1 januari 2018 hiervoor aan bij CZ via telefoonnummer 0900 0949.

Wanneer kunt u niet overstappen?
Als u een premieschuld heeft bij uw huidige zorgverzekeraar is het niet altijd mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Informeer bij uw huidige zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Als je student bent, kun je geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering.

Hulp nodig bij het aanvragen?

Hebt u geen computer of heeft u niemand die u kan helpen bij de digitale aanvraag, neem dan contact op met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden. Tel. 0113 239 100. We zoeken dan een oplossing.

Ik ben nog geen deelnemer maar wil vanaf 2018 graag deelnemen, hoe regel ik dit?
Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u tot 1 januari 2018 snel en makkelijk overstappen. Kies de gemeente waar u woont en vul de gevraagde gegevens in. De melding gaat dan rechtstreeks naar CZ Zorgverzekeringen.  CZ Zorgverzekeringen regelt dan ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Ik ontvang een uitkering via GR de Bevelanden en ben al deelnemer aan de collectieve zorgverzekering minima, wat moet ik doen?
Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ontvang geen uitkering via GR de Bevelanden maar ben wel deelnemer aan de collectieve zorgverzekering, wat moet ik doen?
Als u nu al deelneemt aan de collectieve zorgverzekering voor minima, hoeft u niets te doen. Uw deelname wordt automatisch verlengd.

Ik ben deelnemer en ik wil de collectieve zorgverzekering opzeggen, wat moet ik doen?
Als u besluit niet langer deel te nemen aan de collectie zorgverzekering, dan moet u dat voor 1 januari 2018 doorgeven aan de afdeling WIZ via telefoonnummer 0113 239 100 of melden via de mail: info@grdebevelanden.nl én aan CZ via telefoonnummer 0900-0949. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een andere zorgverzekering. U moet dat voor 1 februari 2018 regelen

Deelname is niet verplicht

Deelname aan de collectieve zorgverzekering is niet verplicht. Het staat u vrij een andere verzekering of verzekeraar te kiezen. U ontvangt dan geen korting of een bijdrage van GR de Bevelanden. Als u niet kiest voor de collectieve zorgverzekering voor minima, is het interessant te weten dat u vaak ook via een organisatie (bijvoorbeeld een werkgever of patiëntenvereniging)  kunt deelnemen aan een collectieve verzekering. Ook CZ Zorgverzekeringen heeft hierover afspraken gemaakt met tal van organisaties. Op de website www.cz.nl kunt u zien welke dat zijn en onder welke voorwaarden u daaraan kunt deelnemen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ Zorgverzekeringen via het telefoonnummer CZ: 0900-0949

Voor vragen over de voorwaarden, aanvraagprocedure of voor opzeggen van de verzekering kunt u contact opnemen met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Dit kan per telefoon: 0113 239 100 of per e-mail: info@grdebevelanden.nl

Top