Bijstandsuitkering

HOME  |  Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering aanvragen op de Bevelanden

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Waar en hoe kan ik een uitkering aanvragen?

Let op: U kunt alleen een uitkering aanvragen wanneer u woont en ingeschreven staat in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.
U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Deze afdeling werkt voor de vijf Bevelandse gemeenten. U kunt hiervoor bellen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0113 - 239 100. Zij zullen u vervolgens doorverbinden met de meldingentelefoon, waarna er een melding wordt opgenomen.

U kunt zich laten bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. In het laatste geval, vragen wij u vooraf een machtiging te overleggen, voordat wij de melding kunnen opnemen.

Ik ben ouder dan 27 jaar
 

Ik ben jonger dan 27 jaar


Let op: Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er een apart traject gericht op inburgering en taal.

Top