Bijstandsuitkering

HOME  |  Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering aanvragen op de Bevelanden

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand.

Waar en hoe kan ik een uitkering aanvragen?

Let op: U kunt alleen een uitkering aanvragen wanneer u woont en ingeschreven staat in één van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal.


U kunt dan een bijstandsuitkering aanvragen bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. Deze afdeling werkt voor de vijf Bevelandse gemeenten. U kunt hiervoor bellen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0113 - 239 100. Zij zullen u vervolgens doorverbinden met de meldingentelefoon, waarna er een melding wordt opgenomen.

Als het niet mogelijk is om u direct door te verbinden met de meldingentelefoon, zal u binnen 24 uur (op werkdagen)  worden teruggebeld. Dit betekent wel dat u telefonisch bereikbaar moet zijn! Wanneer wij u na 3 terugbelpogingen niet kunnen bereiken, komt de melding te vervallen. Indien u binnen 24 uur niet bent teruggebeld dient u zelf zo spoedig mogelijk weer contact op te nemen. Let op, bij de beoordeling van uw recht op bijstand is de meldingsdatum de eventuele ingangsdatum van uw recht op bijstand.

U kunt zich laten bijstaan door een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. In het laatste geval, vragen wij u vooraf een machtiging te overleggen, voordat wij de melding kunnen opnemen. Op grond van artikel 2:1 lid 1 van de Awb kan ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde vertegenwoordigen. Wel kan het bestuur op grond van artikel 2:1 lid 2 van de Awb van de derde dan verlangen om bij de aanvraag een schriftelijke machtiging te overleggen.

Ik ben ouder dan 27 jaar
 

Ik ben jonger dan 27 jaar


Let op: Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er een apart traject gericht op inburgering en taal.

Top