Arbeidsverplichting onder de participatiewet

HOME  |  Arbeidsverplichting onder de participatiewet

Arbeidsverplichting onder de participatiewet

In de nieuwe Participatiewet gaat het erom dat iedereen zich inspant om (betaald) werk te vinden. Het is nieuw dat het niet nakomen van de verplichtingen strenger wordt bestraft.

Arbeidsverplichtingen

  1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
  2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
  3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (heen en terug) mag u niet weigeren.
    Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
  4. In overleg met u maken we een plan van aanpak voor uw re-integratie. U houdt zich aan de afspraken in dit plan van aanpak. U neemt de re-integratievoorzieningen aan, die de gemeente u biedt.
  5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
  6. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Maatregelen

Wie de arbeidsverplichtingen en afspraken niet nakomt, krijgt een maatregel: dat betekent tijdelijk een lagere uitkering of helemaal geen uitkering. De gemeente is verplicht deze maatregelen uit te voeren, tenzij er omstandigheden zijn waardoor iemand buiten zijn of haar schuld de verplichtingen niet na kan komen. Dit bepaalt de gemeente / afdeling WIZ.

Ontheffingen van (een deel van) de arbeidsverplichtingen mogen alleen als het gaat om:

• tijdelijke ontheffingen

• Dringende redenen in de persoonlijke situatie

 

Uw klantmanager kan u hierover persoonlijk informeren.

Top