Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021, maar kunt u met terugwerkende kracht tot 1 december 2021 aanvragen.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek (zowel rente als aflossing) en de kosten van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas en water) van uw privé woning.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).  

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

•    U heeft op dit moment veel minder inkomen dan een aantal maanden geleden;
Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen. 
•    Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
•    Is uw inkomen hoger dan 110% van het voor u geldende sociaal minimum? Dan betaalt u van het meerdere 80% mee aan de kosten.  
•    U heeft op dit moment onvoldoende geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
•    We spreken over onvoldoende geldmiddelen als een alleenstaande minder dan € 31.340 aan geldmiddelen heeft of gehuwden en samenwonenden minder dan € 62.680.
•    Hebt u meer geldmiddelen, dan betekent dat nog niet direct dat u geen recht hebt op de TONK-uitkering. Het hangt ervan af hoog uw woonlasten en inkomen zijn. U kunt dit zelf berekenen met de rekentool die u onderaan deze pagina vindt.
•    Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
•    U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Recht op een andere financiële regeling of uitkering

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering of huurtoeslag van de Belastingdienst? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
•    De hoogte van uw (woon)kosten en kosten voor gas, water en elektriciteit, 
•    Uw inkomen op dit moment; 
•    Welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen of geldmiddelen (uw draagkracht). 

Rekentool

Wij hebben een rekentool gemaakt, waarmee u zelf kunt berekenen of u voor de TONK-uitkering in aanmerking komt. U vindt deze onderaan deze pagina.

Over welke periode kunt u een TONK-uitkering krijgen?

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. De uiterste aanvraagdatum is 1 september 2021. 

Vragen?

Twijfelt u of u in aanmerking komt of heeft u vragen over de TONK, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoon 0113-239 100 of stuur een mail aan noodpakket@grdebevelanden.nl

Hoe aanvragen?

Uw kunt de TONK-uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 indienen. De uiterste aanvraagdatum is 1 september 2021. Bereken eerst met de rekentool die u hieronder vindt, of u in aanmerking komt voor een TONK-uitkering. Wilt u de TONK-uitkering aanvragen, dan moet u het aanvraagformulier invullen. U kunt het formulier hieronder downloaden. Vul het aanvraagformulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde bewijsstukken mee. U kunt het aanvraagformulier mailen aan noodpakket@grdebevelanden.nl. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens bijgevoegd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.  

Bereken uw recht en aanvragen

Kunt u de PDF niet openen of niet goed lezen? Bel dan met het klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 23 91 00. Wij sturen u een geprint exemplaar.