Inkomensnorm chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022, 130% van de bijstandsnorm. Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief 5% vakantiegeld vermeld.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2022

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

 € 332,84

€ 350,36

 

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

€ 665,69

€ 700,73

Gehuwd met kinderen

€ 1050,91

€ 1106,22

Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21- en

pensioengerechtigd:

  • Zonder kinderen
  • Met kinderen

 

 

€ 1295.89

€ 1681.11

 

 

€ 1364.09

€ 1769.59

 

Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigd

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders zonder kostendelende medebewoners

€ 1348.26

€ 1419.22

Gehuwden zonder kostendelende medebewoners

€ 1926.08

€ 2027.45

 

Pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 498.13

€ 1576.98

Gehuwden

€ 2028.53

€ 2135.30

 

Personen in een inrichting

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 468.91

€ 493.58

Gehuwden

€ 761.62

€ 801.70

Vermogen

Vermogen is het totaal aan geld dat u heeft. Voor het vermogen telt het geld van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen onder de 18 jaar mee. Bereken uw vermogen door de bedragen van alle bank- en spaarrekeningen op te tellen. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan, boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts? Tel de waarde daarvan dan mee. Heeft u schulden waarop u moet aflossen? Dan mag u die schulden van het vermogen aftrekken. Als u een koophuis heeft, telt het vermogen in de woning niet mee in de berekening. Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen op grond van de Participatiewet.

Vermogensgrenzen in 2022

Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is meestal gelijk aan de vermogensgrenzen in de bijstand. De hoogte is afhankelijk van uw leefsituatie:

Uw situatie

Maximaal toegestaan vermogen

Alleenstaande

€ 6.505,00

Alleenstaande ouder en gehuwden

€ 13.010,00

Wat is vermogen?

Voorbeelden van bezittingen die meetellen in uw vermogen zijn:

  • Contant geld;
  • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen;
  • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen;
  • (Vakantie)huizen;
  • Aandelen;

Auto’s, caravans, motoren en boten.
Is uw auto ouder dan 12 jaar? En is het geen oldtimer? Dan telt de waarde niet mee. Er wordt ook gekeken naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).