Inkomensgrenzen Declaratiefonds

Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Wat is inkomen?

Inkomen is salaris, uitkering (uitkeringen (bijvoorbeeld WW, Wajong, WIA, ANW, AOW), alimentatie, pensioen, lijfrente, heffingskortingen van de belastingdienst

Ligt er loonbeslag op uw inkomen? Of zit u in een wettelijke of minnelijke schuldregeling? Dan telt alleen het deel van het inkomen mee wat zelf ontvangt.

Inkomensgrenzen

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

307,24

323,41

 

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

€ 614,48

€ 646,82

Gehuwd met kinderen

€ 970,07

€ 1.021,13

Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:

  • Zonder kinderen
  • Met kinderen

 

€ 1.196,21

€ 1.633,46

 

€ 1.259,16

€ 1.681,11

 

Personen ouder dan 21 jaar, maar niet pensioengerechtigd

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders zonder kosten delende medebewoners

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden zonder kosten delende medebewoners

€ 1.777,92

€ 1.871,50

 

Pensioengerechtigden

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwden

€ 1.872,49

€ 1.971,05

 

Personen in een inrichting

Per maand
exclusief vakantiegeld

Per maand
inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

€ 432,84

€ 455,62

Gehuwden

€ 703,03

€ 740,03

 

Kostendelers ouder dan 21 jaar, maar niet pensioengerechtigd

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

€ 888,96

€ 935,75

Driepersoonshuishouden

€ 770,44

€ 810,98

Vierpersoonshuishouden

€ 711,17

€ 748,60

Vijfpersoonshuishouden

€ 675,61

€ 711,17

Zespersoonshuishouden

€ 651,91

€ 676,00

 

Kostendelers pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Tweepersoonshuishouden

€ 936,25

€ 985,52

Driepersoonshuishouden

€ 811,36

€ 854,05

Vierpersoonshuishouden

€ 748,99

€ 788,42

Vijfpersoonshuishouden

€ 711,55

€ 749,00

Zespersoonshuishouden

€ 686,42

€ 722,78

Vermogen

Vermogen is het totaal aan geld dat u heeft. Voor het vermogen telt het geld van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen onder de 18 jaar mee. Bereken uw vermogen door de bedragen van alle bank- en spaarrekeningen op te tellen. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan, boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts? Tel de waarde daarvan dan mee. Heeft u schulden waarop u moet aflossen? Dan mag u die schulden van het vermogen aftrekken. Als u een koophuis heeft, telt het vermogen in de woning niet mee in de berekening. Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen op grond van de Participatiewet.

Vermogensgrenzen in 2022

Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is meestal gelijk aan de vermogensgrenzen in de bijstand. De hoogte is afhankelijk van uw leefsituatie:

Uw situatie

Maximaal toegestaan vermogen

Alleenstaande

€ 6.505,00

Alleenstaande ouder en gehuwden

€ 13.010,00

Wat is vermogen?

Voorbeelden van bezittingen die meetellen in uw vermogen zijn:

  • Contant geld;
  • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen;
  • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen;
  • (Vakantie)huizen;
  • Aandelen;
  • Auto’s, caravans, motoren en boten.

Is uw auto ouder dan 12 jaar? En is het geen oldtimer? Dan telt de waarde niet mee. Er wordt ook gekeken naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).