Inkomens- en vermogensgrenzen CZ

Om deel te nemen aan de collectieve verzekering, moet u aan de inkomens- en vermogensgrenzen voldoen. Hoeveel inkomen, eigen geld en bezittingen u in totaal mag hebben staat in onderstaand tabel.

Het gaat om het netto-inkomen over de maand oktober 2021. Vergelijk uw inkomen met de inkomensgrens die voor u geldt. Heeft u een partner? Dan telt dat inkomen ook mee.

Heeft u wisselende inkomsten? Bereken dan het gemiddelde inkomen over de maanden augustus, september en oktober en vergelijk dit met de inkomensgrenzen.

Is een van de volgende situaties van toepassing?
• U heeft een minnelijke schuldregeling (MSNP) met een erkende schuldhulpverlenende instantie; of
• De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken; of
• Er ligt beslag op uw inkomen.
Dan vergelijkt u het inkomen dat zelf ontvangt met de inkomsensgrenzen. Bij MSNP en WSNP is dat het vrij te laten bedrag in dat u tijdens het schuldtraject zelf mag houden. Ligt er beslag op uw inkomen, dan is dit het bedrag in dat u nog wel ontvangt.

De volgende inkomsten tellen niet mee: huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, persoonsgebonden budget, kindgebonden budget en jong gehandicaptenkorting.

Inkomensgrens geldig op 1 oktober 2021

 

 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

328,87

346,18

 

Gehuwden 18 tot 21 jaar  

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Gehuwd zonder kinderen

€ 645,76

€ 679,741

Gehuwd met kinderen

 

 

Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21- en pensioengerechtigd:

  • Zonder kinderen
  • Met kinderen

 

 

 

                  € 1.276,57

                   € 1.661,06

 

 

 

€ 1.347,83

€ 1.748,49

 

Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouders

1.332,19

1.402,31

Gehuwden

1.903,14

2.003,30

 

Pensioengerechtigden

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

1.481,97

1.559,97

Gehuwden

2.009,45

2.115,20

 

Personen in een inrichting

Per maand

exclusief vakantiegeld

Per maand

inclusief vakantiegeld

Alleenstaande en alleenstaande ouder

463,80

488,22

Gehuwden

749,97

787,37

Vermogensgrenzen geldig op 1 oktober 2021

Het gaat om het totale saldo van bankrekeningen, spaarrekeningen van u zelf, en indien van toepassing, uw partner en thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar. Heeft u een auto, oldsmobile, motor, caravan of boot? Dan telt u de waarde daarvan mee. Heeft u schulden waarop u aflost? Dan mag u het bedrag van de openstaande schuld in mindering brengen. Het bedrag dat overblijft vergelijkt u met de bedragen hieronder.

Alleenstaande

€   6.295

Alleenstaande ouder

€ 12.590

Gehuwden

€ 12.590