De eenmalige energietoeslag

De energiekosten stijgen snel. Daarom is er een eenmalige energietoeslag beschikbaar. Op deze pagina leest u de hoogte van de toeslag, de voorwaarden en hoe u de energietoeslag kunt aanvragen.

Hoogte van de toeslag

De eenmalige energietoeslag is €800,00 netto.

Automatische betaling

De eenmalige energietoeslag wordt automatisch betaald aan inwoners van de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Dit zijn inwoners die:

  • een (aanvullende) bijstandsuitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • gebruik maken van het Declaratiefonds en individuele inkomenstoeslag;
  • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.
  • een maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud via GR de Bevelanden betaald krijgen. 

Inwoners die onder deze regelingen vallen hoeven niets te doen. Zij ontvangen de eenmalige energietoeslag op 28 april 2022.

Inkomen van maximaal 120%

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En heeft u een energiecontract en betaalt u energiekosten? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 de energietoeslag aanvragen. Een aanvraag doet u altijd per huishouden.

Inkomensgrenzen

Voor de eenmalige energietoeslag geldt dat u tot 120% van de bijstandsnorm aan inkomen mag hebben. Hoeveel dat is, kunt u zien op de pagina Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 juli 2022.

Uw maandinkomen is het totaal van de inkomsten van u en uw partner of kostendelende medebewoners:
● inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen); 
● AOW-uitkering;
● pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; 
● inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door 
de aanvrager zelf wordt verricht;
● inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
● partner- en/of kinderalimentatie;
● periodieke giften;
● inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
● een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
● wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).


Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer?
Dan kijken we naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden. 

Eenmalige energietoeslag aanvragen

U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen vanaf 1 mei 2022. Dat kan via de website. Of haal vanaf 2 mei op het gemeentehuis van Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland een formulier op. Deze kunt u, ingevuld en met de gevraagde bewijsstukken, opsturen naar: 

GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
t.b.v. energietoeslag
Postbus 2144
4460 MC Goes

Heeft u vragen over de eenmalige energietoeslag?

Bel naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 0113 239 100. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag: 08.30 - 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar energietoeslag@grdebevelanden.nl