Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 januari 2023

Algemeen

De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen met vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

Bijstandsnormen 21 jaar tot de AOW-leeftijd

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden - 100% van het minimumloon

1.708,08

1.878,89

2.049,70

2.220,50        

Alleenstaande (ouder) - 70% van het minimumloon

1.195,66

1.315,23

1.434,79

€ 1554,36

Bijstandsnormen vanaf de AOW-leeftijd

 

Bijstandsnorm 100%

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden

1.807,20

1.987,92

2.168,64

2.349,36

Alleenstaande (ouder)

1.330,67

1.463,74

1.596,80

1.729,87

Bijstandsnormen van 18 tot en met 20 jaar

 

Bijstandsnorm

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Alleenstaande of alleenstaande ouder

295,20

324,72

354,24

383,76

Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar

590,40

649,44

708,48

767,52

Gehuwd, beide jonger dan 21 jaar, met kind

932,02

1.025,22

1.118,42

1.211,63

Gehuwd, één jonger dan 21 jaar

1.149,24

1.264,16

1.379,09

1.494,01

Gehuwd, één jonger dan 21 jaar met kind

1.490,86

1.639,95

1.789,03

1.938,12

Vermogensgrenzen

 

Vermogen

Gezin, samenwonenden, alleenstaande ouder

15.210,00

Alleenstaande

7.605,00

Kostendelersnorm

 

Uw huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Bedrag per persoon

Totale bijstandsnorm

Tweepersoons

50%

854,04

100%

Driepersoons

43,33%

740,17

130%

Vierpersoons

40%

683,23

160%

Vijfpersoons

38%

649,07

190%

Inkomensgrenzen minimaregelingen

110%:    Individuele inkomenstoeslag   
120%:   Declaratiefonds
130%:   Collectieve ziektekostenverzekering, Chronisch zieken en/of gehandicapten tegemoetkoming,  Eenmalige energietoeslag