Workshops voor aanvragers van bijstand (31-05-2017)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Workshops voor aanvragers van bijstand

Workshops voor aanvragers van bijstand (31-05-2017)

Inwoners van de Bevelanden die vanaf 1 juni een gemeentelijke uitkering willen aanvragen, krijgen te maken met een andere manier van werken. Zij krijgen drie workshops aangeboden die hen voorbereiden op de uitkeringsintake en activeren naar werk. Het gaat om de workshop ‘rechten en plichten’, ‘vinden van werk’ en ‘voorbereiding uitkering’.

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden verzorgt namens de vijf Bevelandse gemeenten het aanvraagproces voor een bijstandsuitkering. Met het aanbieden van de workshops wil de afdeling WIZ inwoners activeren om  werk te vinden en goed voorlichten over hun rechten en plichten en over de gemeentelijke regelingen. In de workshops krijgen de deelnemers uitleg over het vinden van werk en over wat er van hen op dat punt wordt verwacht. Met de workshops worden  inwoners beter voorbereid op het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Betere informatievoorziening en activering naar werk
André van der Reest, voorzitter van het wethoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg op de Bevelanden, licht toe: We willen met de workshops bereiken dat mensen beter weten wat hun rechten en plichten zijn, van welke minimaregelingen zij gebruik kunnen maken en wat zij zelf kunnen doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te geraken. We merken dat mensen nu niet altijd goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en bovendien nog veel vragen hebben. Door een groepsgewijze persoonlijke benadering willen we mensen actief informeren en antwoord geven op vragen die bij mensen leven.  Uiteraard hopen we dat hiermee meer mensen snel aan het werk kunnen gaan en zo weer mee kunnen doen in de samenleving.

Op www.grdebevelanden.nl/uitkering staat meer informatie over het aanvragen van een gemeentelijke uitkering.

Top