Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 2017 (29-08-2017)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 2017

Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 2017 (29-08-2017)

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden wil u graag informeren over de Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten 2017.

Tegemoetkoming in de kosten als gevolg van ziekte of handicap
GR de Bevelanden biedt naast de twee bestaande regelingen voor chronisch zieken en/of gehandicapten, de individuele bijzondere bijstand en de collectieve zorgverzekering minima, een extra financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming geldt voor inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De hoogte bedraagt in 2017 maximaal 380 euro per persoon.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

A: U behoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten.

U moet hiervoor aantonen dat u beschikt over:

 1. een uitkering WIA/WAJONG/WAZ/WAO op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid;
 2. een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel,

  woningaanpassing of hulp bij het huishouden, waarbij de laatste voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;

 3. een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Ziektekostenverzekeringswet;
 4. een diabetespaspoort;
 5. een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
 6. minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen.

Als één van deze situaties niet op u van toepassing is, dan moet u op een andere manier aantonen dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.

 1. U heeft in 2016 kosten gehad als gevolg van uw chronische ziekte of handicap die niet door uw zorgverzekeraar of op grond van een andere regeling zijn vergoed.

  Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak ook kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan extra reiskosten naar uw huisarts of het ziekenhuis, bijbetaling van medicijnen, lidmaatschap van een patiëntenvereniging, de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart en de betaling van uw verplicht eigen risico.

  De tegemoetkoming is bedoeld om deze kosten te compenseren.

 2. U heeft een laag inkomen en een laag eigen vermogen.

  Wij willen dat de tegemoetkoming terecht komt bij de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. Daarom kunnen alleen chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en een laag vermogen een beroep doen op deze regeling. De inkomensgrens bedraagt 130% van de bijstandsnorm. Is uw inkomen niet hoger dan deze grens, dan ontvangt u de maximale tegemoetkoming. Bij een hoger inkomen, wordt een deel van het hogere inkomen in mindering gebracht op de tegemoetkoming. Uw vermogen mag niet meer bedragen dan het vermogen dat iemand met een bijstandsuitkering mag hebben.

  Kijkt u hier voor de inkomens- en vermogensgrenzen.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?
U kunt de tegemoetkoming aanvragen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier kunt u opvragen bij:

GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
0113 – 239100

U kunt het formulier ook ophalen bij de balie van het stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes of hier downloaden.

Is uw aanvraag vorig jaar goedgekeurd?
Is uw aanvraag voor de tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten vorig jaar goedgekeurd? Dan ontvangt u voor 15 september 2017 een brief thuis met een verkort aanvraagformulier. U kunt dit formulier gebruiken om de tegemoetkoming opnieuw aan te vragen. Heeft u de brief niet ontvangen op 15 september? Bel dan het klantcontactcentrum: 0113 - 239 100 of stuur een mail naar info@grdebevelanden.nl.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg is bereikbaar op nummer (0113) 239 100.

Top