Nieuwe editie minima magazine (27-03-2018)

HOME  |  GR de Bevelanden  |  Nieuws  |  Nieuwe editie minima magazine

Nieuwe editie minima magazine (27-03-2018)

Er is weer een nieuwe editie uit van het minima magazine Dina Schrijft. Dit nummer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden.

In dit nummer kunt u lezen over onze regelingen en tegemoetkomingen en het nummer staat vol praktische tips, ervaringsverhalen en bijvoorbeeld goedkope, lekkere gerechten. Het is een nummer gemaakt door minima voor minima.

U kunt de online versie onderaan deze pagina downloaden of een papieren versie opvragen bij ons secretariaat: secretariaatwiz@grdebevelanden.nl
We wensen u veel leesplezier. 

Te downloaden:

Top