Klachten

HOME  |  Klachten

Klachten

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de afdeling WIZ van de Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden (GR de Bevelanden)? Dan willen we dat graag weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop we onze taken uitvoeren, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de afdeling WIZ. U kunt hierover een klacht indienen. Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van GR de Bevelanden, een klacht is gericht tegen het handelen van een persoon.

  • U kunt uw klacht mondeling indienen bij de klachtenco√∂rdinator op het stadskantoor.
  • U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een ondertekende brief te sturen met vermelding van uw naam, adres, en telefoonnummer.

U richt uw klacht aan de klachtencoördinator mevrouw A. Vleugel-Coppoolse. Onderaan deze pagina kunt u de volledige klachtenregeling vinden en downloaden.

U vindt hier onze contactgegevens.

Afhandeltijd

U krijgt altijd een reactie op uw klacht. GR de Bevelanden handelt uw klacht zo spoedig mogelijk af, maar in ieder geval binnen 10 weken.

Zeeuwse Ombudsman

Als u vindt dat GR de Bevelanden uw klacht niet goed heeft afgehandeld, of als u vindt als u uw klacht eerst bij de GR zou moeten indienen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman.

Jaarverslag 2015

U kunt onderaan deze pagina het jaarverslag van de klachten coördinator downloaden.

Top